Referenties

Wij evalueren elke opdracht, mét onze opdrachtgever. Hebben wij voldaan aan de verwachtingen? Hoe hebben we samengewerkt en gecommuniceerd? Hebben we elkaar geïnspireerd?

Hieronder leest u de ervaringen van onze opdrachtgevers,
met tabs onderverdeeld Interim, Search en Consult.

Filter

Interim manager

"De juiste match om het corona-team te coördineren."

Interim adjunct-directeur

"Zeer snel de juiste kandidaat"

Interim voorzitter CvB

"ScoliX begreep wat wij nodig hadden."

Interim directeur po

"Inhoudelijke ondersteuning"

Interim teamleider

"Het verschil in roerige tijden"

Interim hoofd Fin. Admin.

"Snel en adequaat"

Interim directeur po

"Juiste professionele toon"

Interim rector vo

"Rust, koers en betrokkenheid"

Interim directeur po

"Met een goed profiel vonden wij de geschikte kandidaat"

Interim directeur po

"Positieve impuls"

Filter

Voorzitter en lid RvT

"Twee uitstekende kandidaten"

Onafhankelijk voorzitter

"Professionele aanpak, mét kennis van de inhoud"

Onafhankelijk voorzitter

"Flexibel en doelgericht"

Directeur + adjunct directeur

"Echt onderscheidend"

Directeur Educatieve Academie

“Kennis van zaken, met antenne voor identiteit.”

Teamleider Expertise & Begeleiding

"Werkwijze met echte meerwaarde"

Voorzitter College van Bestuur

"Veel uit handen genomen"

Manager Financiën

"Klankbord én procesbegeleider"

Directeur-bestuurder

"Focus op goed resultaat"

Lid Raad van Toezicht

"Bijzonder goed"

Directeur

"Professioneel, creatief en persoonlijk"

Voorzitter College van Bestuur

"Gedreven en servicegericht"

Algemeen directeur

"Snel, zakelijk én betrokken"

Twee leden Raad van Toezicht

"Met goede kennis van het voortgezet onderwijs"

Hoofd P&O

"Een prima match op inhoud en persoon"

Filter

Samenwerking & inrichting RvT

“Aangescherpte visie op bestuur en toezicht”

Evaluatie samenwerking RvT en CvB

"Deskundig, van proces tot resultaat."

Begeleiding besturenfusie

“Goed gevoel voor interne dynamiek”

Fusiebegeleiding

“Integrale en gestructureerde begeleiding”

Evaluatie Raad van Toezicht

“Spiegels+ en de begeleiding van onze dialoog waren top”

Evaluatie Raad van Toezicht

“Helderheid en koers”

Driejaarlijkse zelfevaluatie RvT

“Duidelijke feedback op functioneren”

Evaluatie bestuur en toezicht

“Complexe governance samenwerkingsverband”

Transformatie naar RvT-model

“Begeleiding transformatie naar RvT-model”

Zelfevaluatie Raad van Toezicht

“Voornemens werden concrete acties”

Omzetting naar RvT-model

“Praktische modellen, professionele begeleiding werksessies”

Zelfevaluatie Raad van Toezicht

“De juiste prettig-kritische begeleiding”

Evaluatie Raad van Toezicht

“Veelzijdig en echt een spiegel”

Begeleiding evaluatie RvT

“ScoliX is een governance-expert”

Evaluatie toezichthoudend- en dagelijks bestuur

“Klantgericht en kennis van zaken”