Aanpak search

Onderwijsorganisaties besteden steeds vaker hun werving- & selectietrajecten uit. Uitbesteden betekent bij ScoliX ontzorging en een frisse blik van buiten, altijd vanuit co-makership. Samen weten wij de juiste leidinggevende, staffunctionaris, bestuurder of toezichthouder aan uw organisatie te binden.

Op zoek naar een volgende stap?

Bekijk onze vacatures

Onze kracht?

Die ligt in de combinatie van kennis van het onderwijs, een groot netwerk en onze specialisatie in recruitment.

Downloads / Brochures

Onze aanpak:

 • Afstemming over de procedure
 • Deskundig media-advies
 • Informatie ophalen over de context van de vacature
 • Opstellen van een wervend profiel
 • Beantwoorden van vragen van kandidaten
 • Brievenselectie op vooraf gezamenlijk opgestelde kerncriteria
 • Voorgesprekken op kantoor
 • CV-check: internet, referenties, diploma’s
 • Training en begeleiding van de commissie

Context

De kern van onze aanpak is het ScoliX Contextdocument.

Wat u misschien liever niet in een advertentie of op uw site zet, is wel belangrijk voor een goede search & match. De ervaring leert dat wij met het gezamenlijk op te stellen –en strikt vertrouwelijke– ScoliX Contextdocument efficiënt en snel de juiste kandidaat vinden voor uw vacature. Met dit informele maar realistische instrument helpen wij u scherp te krijgen wie de droomkandidaat is. Vóór het inzien van het door u goedgekeurde ScoliX Contextdocument vragen wij de belofte van vertrouwelijkheid van onze kandidaten.

Draagvlak en voorbereiding

Draagvlak is essentieel, daarom betrekken we vaak het
team bij het pro­ces.

Dit doen we tijdens het opstellen van het ScoliX Contextdocument en het keuzeproces. Wij ondersteunen een professionele procedure met een heldere rolverdeling in de commissie, een goede omgang met vertrouwelijkheid en een gedegen voorbereiding door vragen volgens de STARR-methodiek te formuleren bij de gezamenlijk opgestelde criteria. Ook voor mensen die dat niet dagelijks doen. Zo zien wij dat commissieleden niet de sympathieke kandidaat met de vlotte babbel verwarren met degene die de school echt verder helpt. ScoliX begeleidt die voorbereiding en is tijdens de gesprekken aanwezig om te observeren en de commissie te ondersteunen in het besluitvormingsproces. We helpen commissieleden een keuze te maken die is gebaseerd op een eigentijds profiel van de toekomstige schoolleider.

Ervaringen van kandidaten

Visie & kwaliteit

Strategisch besluit

Het selecteren en benoemen van een leidinggevende is een belangrijk strategisch besluit. Dat geldt natuurlijk ook voor staf, bestuurders of toezichthouders. Alle aspecten van de organisatie komen samen bij deze vacatures: verleden en toekomst, team en leiding, cultuur en structuur.

Elke organisatie heeft – onbewust – ingesleten gewoontes. Daardoor wordt een vacature vaak met ‘meer van hetzelfde’ ingevuld. Of juist radicaal anders. Context en koers bepalen het profiel en daarmee de selectiecriteria.

Draagvlak

In het onderwijs is draagvlak belangrijk. Medewerkers bepalen graag mee wie hen gaat leiden. Maar met een ‘aardige’ leidinggevende of bestuurder ‘schuurt’ het nog niet. De balans tussen draagvlak en wat nodig is, geven we samen vorm in de procedure.

Vanuit hun expertise stellen de ScoliX-consultants precies díe vragen die nodig zijn om de procedure op maat in te richten en een scherp beeld te krijgen van de vacature.

Actieve benadering

ScoliX vindt de juiste match op diverse manieren. We hebben een groot en actueel kandidatenbestand met leidinggevenden, bestuurders, staffunctionarissen en toezichthouders. Hierin zijn alle sectoren en richtingen vertegenwoordigd: van primair tot hoger onderwijs, van openbaar, protestants-christelijk, rooms-katholiek tot en met ‘vernieuwingsonderwijs’, van speciaal tot regulier. Wij attenderen onze netwerken en kandidaten actief op uw vacature. Natuurlijk gebruiken we ook onze social-mediakanalen.

Vervulde vacatures

Wat onze search kenmerkt:

 • Duidelijk over verwachtingen
 • Gericht op resultaat
 • Oog voor intern draagvlak
 • Kennis van onderwijs, onderwijsorganisaties en onderwijscultuur
 • Kennis en ervaring met leidinggeven, bestuur en toezicht
 • Betrokken en zorgvuldig

Kwaliteit

Onze opdrachtgevers kunnen rekenen op kwaliteit. Die is geobjectiveerd in
onze ISO-certificering en de toepassing van de NVP Sollicitatiecode.

ISO-certificaat

ScoliX is gecertificeerd voor ISO 9001:2015. Daarmee is bewezen dat we werken met een kwaliteitsmanagementsysteem dat niet alleen de kwaliteit van onze dienstverlening borgt, maar ook de voortdurende kwaliteitsverbetering verankert in onze organisatie. Concreet blijkt dit uit -bijvoorbeeld- continue scholing van onze consultants/recruiters, gastdocentschap bij schoolleiders- en interim-opleidingen, participatie in klankbordgroepen van sectorraden, organisatie en aanbod van masterclasses en de evaluatie van elke opdracht.

NVP Code

ScoliX hanteert en onderschrijft de NVP Sollicitatiecode. Dit is dé gedragscode voor werving en selectie.

Downloads / Brochures

Meer weten over onze aanpak? Bekijk onze brochures of neem contact op.

De vijf fases van ons searchproces
Download
Kandidaat? Zo verloopt onze W&S procedure
Download

Wilt u meer brochures?

Wij vinden het belangrijk om expertise te delen en advies te geven.
Zoekt u meer informatie? Dan kunnen wij u vast verder helpen.

Trainee toezichthouder
Aanvragen

Brochure aanvragen

Blogs

Onze consultants delen hun kennis,
ervaringen en belevenissen.

Filter

BlogSearch

Waarom vragen we nog steeds om een cv?

Al eeuwenlang wordt het cv gebruikt als selectiemiddel en hechten we er veel waarde aan. Maar wat zegt een cv ons eigenlijk echt en hoe betrouwbaar is het?
BlogSearch

Niet de juiste kandidaat gevonden? Zo wordt uw werving en selectie wel succesvol.

Werving en selectie in tijden van schaarste valt niet mee. Lees hier over de 3 factoren die bijdragen aan het vinden van de juiste kandidaat.
BlogSearch

9 tips voor een goed cv

Je cv is belangrijk. Wij geven je graag wat tips om jezelf goed te presenteren.

Dit zeggen kandidaten over
onze bemiddeling:

Referenties

Wij evalueren elke opdracht,
mét onze opdrachtgever.

Filter

Bestuurder GelderVeste

"Scherpe analyse en vernieuwende methoden"

Conrector Onderwijs & Kwaliteit Sg Spieringshoek

“Met een scherp oog voor de organisatie.”"

Voorzitter en lid RvT SOOSVOH

"Twee uitstekende kandidaten"

Onafhankelijk voorzitter swv po Zout

"Professionele aanpak, mét kennis van de inhoud"

Meer informatie? Neem contact op

Bent u als (leidinggevend) onderwijsprofessional benieuwd naar de ontwikkelingen op uw vakgebied? Of bent u gericht of oriënterend op zoek naar een volgende stap?