Aanpak consult

Bestuur en toezicht, leiderschap en organisatieadvies. De drie terreinen waarop we onderwijsorganisaties consult aanbieden.

Bestuur en toezicht is de laatste jaren complexer geworden, met meer nadruk op de maatschappelijke verantwoordelijkheid. En de continue veranderende omgeving vraagt om wendbaar leiderschap en doorlopende ontwikkeling van jezelf en je team. En uw organisatie? Die is natuurlijk altijd in beweging. Om verandering in goede banen te leiden, ondersteunen wij bij visie- en strategieontwikkeling, organisatieonderzoek tot crisis en conflict.

Aanbod

Bekijk ons aanbod,
altijd op maat:

Al sinds 2009 begeleidden wij honderden onderwijsorganisaties bij veranderkundige, strategische en bestuurlijke vragen. Altijd op maat.

Downloads / Brochures

Wat onze advisering kenmerkt:

 • Duurzame verankering: samen stellen we vooraf de doelen vast en articuleren de opbrengstverwachting
 • Stakeholdersbenadering: draagvlak en betrokkenheid zijn een must in het onderwijs
 • Procesbenadering: het proces is vaak óók het product
 • Gevalideerd onderzoek
 • Onafhankelijk: wij zijn graag een trusted advisor en een critical friend
 • Aandacht voor bewustwording van rollen en gedrag
 • Realistisch en uitvoerbaar

Visie & kwaliteit

Heeft u behoefte aan een critical friend? ScoliX durft te confronteren, om samen met u te kunnen bouwen aan uw organisatie.

Wij concentreren onze adviespraktijk op bestuur en toezicht, leidinggeven en organisatieadvies. Daarbij zetten we beproefde methodes in die de resultaten borgen en ook voor voldoende discomfort zorgen. We gaan voor vooruitgang en echte ontwikkeling. Dit doen we waar nodig met externe adviseurs, zoals juristen en financials.

Door onze kennis en ervaring en onze onafhankelijke blik op uw organisatie bouwen we samen met u aan uw organisatie. ScoliX is daarbij geen echoput maar een klankbord. Voor uw adviesvragen geldt dat wij graag zien dat óns advies past bij úw unieke organisatie.

Neem contact op

Onze consultancy kenmerkt zich door uit te gaan van:

 • de ‘why’-vraag
 • erkende ongelijkheid
 • van buiten-naar-binnen brengen
 • waar nodig: afvinken, maar altijd: aanvonken
 • kiss: keep it stupidly simple

Kwaliteit

Onze opdrachtgevers kunnen rekenenop kwaliteit. Die is geobjectiveerd in
onze ISO-certificering en de toepassingvan de NVP Sollicitatiecode.

ISO-certificaat

ScoliX is gecertificeerd voor ISO 9001:2015. Daarmee is bewezen dat we werken met een kwaliteitsmanagementsysteem dat niet alleen de kwaliteit van onze dienstverlening borgt, maar ook de voortdurende kwaliteitsverbetering verankert in onze organisatie. Concreet blijkt dit uit -bijvoorbeeld- continue scholing van onze consultants/recruiters, gastdocentschap bij schoolleiders- en interim-opleidingen, participatie in klankbordgroepen van sectorraden, organisatie en aanbod van masterclasses en de evaluatie van elke opdracht.

Downloads / Brochures

Nieuwsgierig geworden? In onze brochures leest u meer over onze aanpak.

Evaluatie Raad van Toezicht - Spiegels+
Download
Evaluatie Raad van Toezicht - Spiegels+ mbo
Download
Evaluatie Raad van Toezicht - Spiegels+ hbo
Download
Evaluatie Raad van Toezicht - Spiegels+ SWV
Download
Evaluatie Raad van Toezicht - Spiegels+ Kinderopvang
Download
Interne evaluatie Raad van Toezicht
Download
Collegiale consultatie Raad van Toezicht
Download
Evaluatie RvT - serious gaming
Download
Code Goed Toezicht gedecodeerd
Download
Visieontwikkeling bestuur en toezicht
Download
Honorering Raad van Toezicht
Download
Toezichtkader/dashboard
Download
Juridische check instrumentarium
Download
Statutenscan WBTR
Download
Van vereniging naar stichting
Download
Samenwerking/fusie
Download
Werkgeversrol van de Raad van Toezicht
Download
Een interim toezichthouder inzetten
Download
Oplossingsgerichte coaching
Download
Professionele cultuurontwikkeling
Download
Management Drives
Download
Loopbaancoaching
Download
Missie- visie & strategisch beleid
Download
Mediation
Download
Organisatie-onderzoek en -advies
Download
Onafhankelijke procesbegeleiding
Download

Wilt u meer brochures?

Wij vinden het belangrijk om expertise te delen en advies te geven.
Zoekt u meer informatie? Dan kunnen wij u vast verder helpen.

Samenwerkingsvormen Whitepaper
Aanvragen

Brochure aanvragen

Inrichting Commissiewerk
Aanvragen

Brochure aanvragen

Stakeholderbeleid en Raad van Toezicht
Aanvragen

Brochure aanvragen

Competentieprofiel Raad van Toezicht
Aanvragen

Brochure aanvragen

Toezichthouden en integriteit
Aanvragen

Brochure aanvragen

Van Raad van Beheer naar Raad van Toezicht
Aanvragen

Brochure aanvragen

Werkbezoek door de Raad van Toezicht
Aanvragen

Brochure aanvragen

Overleg Medezeggenschap en RvT
Aanvragen

Brochure aanvragen

Management Development trajecten
Aanvragen

Brochure aanvragen

360˚ Feedback
Aanvragen

Brochure aanvragen

Crisismanagement en -communicatie
Aanvragen

Brochure aanvragen

Blogs

Onze consultants delen hun kennis,
ervaringen en belevenissen.

Filter

BlogConsult

Hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Grensoverschrijdend gedrag lijkt actueler dan ooit. Kijk naar o.a. The Voice of Holland, Matthijs van Nieuwkerk of NOS Sport: niets of niemand schijnt gespaard te blijven. Helaas zijn er ook voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag in het (hoger) onderwijs die de kranten halen. Is jouw (hoge)school de volgende in het onderwijsrijtje?
BlogConsult

Intern Ondernemerschap op het AVS schoolleiderscongres

Was jij erbij, op het drukbezochte AVS schoolleiderscongres op vrijdag zeventien maart? Het vond plaats op een interessante locatie, namelijk in DeFabrique in Utrecht; een industriële, roestige en hippe fabriekshal met goede catering. 
BlogConsultVerhalen

Onze eerste conferentie: het schoolleiderstekort

Op vrijdag tien maart was het zo ver; samen met SLIM Assessments trapten we onze allereerste conferentie af. En het was een waar succes! Het onderwerp van gesprek? Het schoolleiderstekort. Nieuwsgierig naar wat een oplossing hiervoor kan zijn? In dit artikel komt u erachter! Lees hier hoe de dag was, en welke nieuwe inzichten het ons gebracht heeft. 

Referenties

Wij evalueren elke opdracht,
mét onze opdrachtgever.

Filter

Visie bestuur en toezicht | opstellen toezichtkader – OPOO

“Zonder begeleiding waren we niet zo snel zo ver gekomen.”

Professionaliseringstraject RvT en CvB- SILFO

“Enorme integrale slag gemaakt”

Zelfevaluatie RvT Antonius Abt

“Inhoudelijk gesprek, concrete resultaten”

Zelfevaluatie RvT Albeda MBO

"Compleet beeld van relevante thema's"

Meer informatie? Neem contact op

Bent u als (leidinggevend) onderwijsprofessional benieuwd naar de ontwikkelingen op uw vakgebied? Of bent u gericht of oriënterend op zoek naar een volgende stap?