Aanpak consult

Bestuur en toezicht, leiderschap en organisatieadvies. De drie terreinen waarop we onderwijsorganisaties consult aanbieden.

Bestuur en toezicht is de laatste jaren complexer geworden, met meer nadruk op de maatschappelijke verantwoordelijkheid. En de continue veranderende omgeving vraagt om wendbaar leiderschap en doorlopende ontwikkeling van jezelf en je team. En uw organisatie? Die is natuurlijk altijd in beweging. Om verandering in goede banen te leiden, ondersteunen wij bij visie- en strategieontwikkeling, organisatieonderzoek tot crisis en conflict.

Aanbod

Bekijk ons aanbod,
altijd op maat:

Al sinds 2009 begeleidden wij honderden onderwijsorganisaties bij veranderkundige, strategische en bestuurlijke vragen. Altijd op maat.

Downloads / Brochures
Wat onze advisering kenmerkt:
 • Duurzame verankering: samen stellen we vooraf de doelen vast en articuleren de opbrengstverwachting
 • Stakeholdersbenadering: draagvlak en betrokkenheid zijn een must in het onderwijs
 • Procesbenadering: het proces is vaak óók het product
 • Gevalideerd onderzoek
 • Onafhankelijk: wij zijn graag een trusted advisor en een critical friend
 • Aandacht voor bewustwording van rollen en gedrag
 • Realistisch en uitvoerbaar

Visie & kwaliteit

Heeft u behoefte aan een critical friend? ScoliX durft te confronteren, om samen met u te kunnen bouwen aan uw organisatie.

Wij concentreren onze adviespraktijk op bestuur en toezicht, leidinggeven en organisatieadvies. Daarbij zetten we beproefde methodes in die de resultaten borgen en ook voor voldoende discomfort zorgen. We gaan voor vooruitgang en echte ontwikkeling. Dit doen we waar nodig met externe adviseurs, zoals juristen en financials.

Door onze kennis en ervaring en onze onafhankelijke blik op uw organisatie bouwen we samen met u aan uw organisatie. ScoliX is daarbij geen echoput maar een klankbord. Voor uw adviesvragen geldt dat wij graag zien dat óns advies past bij úw unieke organisatie.

Neem contact op
Onze consultancy kenmerkt zich door uit te gaan van:
 • de ‘why’-vraag
 • erkende ongelijkheid
 • van buiten-naar-binnen brengen
 • waar nodig: afvinken, maar altijd: aanvonken
 • kiss: keep it stupidly simple
Kwaliteit

Onze opdrachtgevers kunnen rekenen
op kwaliteit. Die is geobjectiveerd in
onze ISO-certificering en de toepassing
van de NVP Sollicitatiecode.

ISO-certificaat

ScoliX is gecertificeerd voor ISO 9001:2015. Daarmee is bewezen dat we werken met een kwaliteitsmanagementsysteem dat niet alleen de kwaliteit van onze dienstverlening borgt, maar ook de voortdurende kwaliteitsverbetering verankert in onze organisatie. Concreet blijkt dit uit -bijvoorbeeld- continue scholing van onze consultants/recruiters, gastdocentschap bij schoolleiders- en interim-opleidingen, participatie in klankbordgroepen van sectorraden, organisatie en aanbod van masterclasses en de evaluatie van elke opdracht.

Downloads / Brochures

Heeft u behoefte aan een critical friend? ScoliX durft te confronteren, om samen met u te kunnen bouwen aan uw organisatie.

Bestuur & Toezicht | Evaluatie Raad van Toezicht - Spiegels+
Download
Bestuur & Toezicht | Evaluatie Raad van Toezicht - Spiegels+ mbo
Download
Bestuur & Toezicht | Interne evaluatie Raad van Toezicht
Download
Bestuur & Toezicht | Collegiale consultatie Raad van Toezicht
Download
Bestuur & Toezicht | Code Goed Toezicht gedecodeerd
Download
Bestuur & Toezicht | Visieontwikkeling bestuur en toezicht
Download
Bestuur & Toezicht | Missie - Visie - Strategisch beleid
Download
Bestuur & Toezicht | Honorering Raad van Toezicht
Download
Bestuur & Toezicht | Toezichtkader/dashboard
Download
Bestuur & Toezicht | Juridische check instrumentarium
Download
Bestuur & Toezicht | Statutenscan WBTR
Download
Bestuur & Toezicht | Van vereniging naar stichting
Download
Bestuur & Toezicht | Samenwerking/fusie
Download
Bestuur & Toezicht | Werkgeversrol van de Raad van Toezicht
Download
Bestuur & Toezicht | Een interim toezichthouder inzetten
Download
Leiderschap | Oplossingsgerichte coaching
Download
Leiderschap | Professionele cultuurontwikkeling
Download
Leiderschap | Management Drives
Download
Leiderschap | Loopbaancoaching
Download
Organisatieadvies | Missie- visie & strategisch beleid
Download
Organisatieadvies | Mediation
Download
Organisatieadvies | Organisatie-onderzoek en -advies
Download
Organisatieadvies | Onafhankelijke procesbegeleiding
Download

Wilt u meer brochures?

Wij vinden het belangrijk om expertise te delen en advies te geven.
Zoekt u meer informatie? Dan kunnen wij u vast verder helpen.

Bestuur & Toezicht | Samenwerkingsvormen Whitepaper
Aanvragen
Bestuur & Toezicht | Competentieprofiel Raad van Toezicht
Aanvragen
Bestuur & Toezicht | Inrichting commissiewerk
Aanvragen
Bestuur & Toezicht | Stakeholderbeleid en Raad van Toezicht
Aanvragen
Bestuur & Toezicht | Overleg Medezeggenschap en RvT
Aanvragen
Bestuur & Toezicht | Van Raad van Beheer naar Raad van Toezicht
Aanvragen
Bestuur & Toezicht | Werkbezoek door de Raad van Toezicht
Aanvragen
Leiderschap | Management Development trajecten
Aanvragen
Leiderschap | 360˚ Feedback
Aanvragen
Organisatieadvies | Crisismanagement en -communicatie
Aanvragen
Blogs

Onze consultants delen hun kennis,
ervaringen en belevenissen.

Filter

BlogConsult

Goed toezicht: Naar een toezichtkader

Wat is een toezichtkader en waarover zou uw toezichtkader moeten gaan? Weet u wat de rol van het bestuur is bij de totstandkoming? Een goed toezichtkader functioneert als ‘levend document’ voor uw interne toezicht én voor uw bestuur.
BlogConsult

Honorering toezichthouders: een gevoelig thema

Steeds vaker krijgen we de vraag of toezichthouden nog wel vrijwilligerswerk is of dat het inmiddels een professionele rol is geworden met een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. En, hoort daar dan ook niet een evenwichtige honorering bij?
BlogConsult

Interne evaluatie Raad van Toezicht

Doet u als Raad van Toezicht of toezichthoudend bestuur twee keer per vier jaar een interne evaluatie? Veel Raden blijken enige verlegenheid te hebben met de aanpak....

Don heeft mij gecoacht als een kritische grote broer. Hij wist al heel snel een bepaalde band te creëren.

Henri VerhoeksLeraar economie i.o.
Referenties

Wij evalueren elke opdracht,
mét onze opdrachtgever.

Filter

Begeleiding besturenfusie

“Intensief fusieproces begeleid”

Coaching

“Dosis ongemakkelijkheid”

Evaluatie toezichthoudend- en dagelijks bestuur

“Klantgericht en kennis van zaken”

Begeleiding evaluatie RvT

“ScoliX is een governance-expert”

Meer informatie? Neem contact op

Bent u als (leidinggevend) onderwijsprofessional benieuwd naar de ontwikkelingen op uw vakgebied? Of bent u gericht of oriënterend op zoek naar een volgende stap?