Leergang voor Onderwijsbestuurders

SLUIT AAN BIJ HET BEROEPSPROFIEL BESTUURDERS IN HET FUNDEREND ONDERWIJS (VVOB)

Het besturen van onderwijsinstellingen vergt steeds meer stuurmanskunst: laveren, snelheid maken, temporiseren, je plek ‘in de vloot’ innemen… Besturen lijkt wel op het voortdurend omgaan met paradoxen. Je bent het boegbeeld en zet ook anderen in de schijnwerpers. In de ene situatie werk je vanuit ‘dienend leiderschap’ en in de andere situatie wordt een directieve attitude gevraagd. Soms gaat het om grenzen stellen, en dan weer om verbinden en ruimte geven.

Bestuurlijk leiderschap gebeurt zonder uitzondering in de context van een divers krachtenveld met veel actoren en diverse belangen. Je weet als bestuurder niet alles, maar moet wel richting kiezen, beslissen en je bent eindverantwoordelijk. Je hebt een situatie soms nog nooit ervaren en toch verwacht men een zelfverzekerde bestuurder

Ben jij een onderwijsbestuurder die het verschil wil maken met een wezenlijke bestuursstijl? Dan is de Leergang voor Onderwijsbestuurders, ontwikkeld in nauwe samenwerking met ScoliX-Voor goed geleid onderwijs en Avicenna Academie voor Leiderschap, wellicht precies wat je zoekt.

Beroepsprofiel bestuurder in het funderend onderwijs


Deze leergang sluit in hoge mate aan bij de drie aandachtsvelden van het Beroepsprofiel Bestuurders in het Funderend Onderwijs (VVOB): inhoudelijk, bestuurlijk en persoonlijk leiderschap. Dit profiel is eind 2023 goedgekeurd voor de Vereniging voor Onderwijsbestuurders, de VO-Raad en de PO-Raad. Door het volgen van deze leergang werk je aan je bekwaamheid als bestuurder en aan wat een bestuurder in het basis- en voortgezet onderwijs moet weten, kunnen en doen om haar of zijn taak goed uit te voeren. Wil je meer weten over de aansluiting van de leergang op het beroepsprofiel, klik dan HIER.

Intake
Voorafgaand aan de toelating aan het programma vindt een persoonlijke intake met elke kandidaat plaats. In dit gesprek worden onder meer motivatie, leerbehoefte, genoten opleidingen en werkervaring besproken. Op deze manier borgen we een optimale match tussen deelnemers en leergang én dragen we zorg voor een passende samenstelling van de deelnemersgroep. De leervragen van de deelnemers geven mede vorm aan de leergang die van daaruit altijd een ‘op maat’ aspect kent.

Het programma stimuleert de onderlinge interactie en verbinding tussen deelnemers. Mede om die reden hanteren wij een maximale groepsgrootte van 14 deelnemers.

De eerst editie van de Leergang voor Onderwijsbestuurders start op donderdag 7 november 2024.

Vraag de brochure aan

Modules Bekijk programma

  • Module 1: Essentie van goed bestuur als fundament
  • Module 2: Externe belanghouders
  • Module 3: Boardroom dynamics
  • Module 4: Effectief management & bestuur
  • Module 5: Practicum authentiek besturen

Doelgroep

De leergang is zeer geschikt voor onderwijsbestuurders die het verschil willen maken met hun bestuursstijl. Die hun leiderschap willen verdiepen en verbreden, bereid zijn om ervaringen en casuïstiek met andere bestuurders te delen in een veilige context en die openstaan voor nieuwe kennis en beproefde inzichten.

Kosten

€ 12.750,-

Bovengenoemd deelnamebedrag is inclusief kosten voor studiemateriaal, exclusief accommodatiekosten. Btw is niet van toepassing.

Optioneel: verdiepende coaching

Verdiep je leerervaringen en vertaal ze optimaal naar jouw eigen werkcontext met persoonlijke coaching op maat.
€ 2.450,- voor 7 coachsessies. Exclusief accommodatiekosten van € 245,- en btw.

Onze Adviseur Leiderschapsvorming kan je helpen met het maken van je juiste keuze. Meer weten?
Kijk voor meer informatie op de site van Avicenna