Aanpak interim

De selectie van een interimmer verloopt vaak onder tijdsdruk. Dat begrijpen wij en we gaan graag in uw tempo mee. Een zorgvuldige intake en snel handelen kenmerken onze aanpak.

U bepaalt de beste match. Met ScoliX ‘koopt’ u niet alleen die match, maar ook een unieke aanpak. Onze kracht? Die ligt in de combinatie van kennis van het onderwijs, een groot netwerk en onze specialisatie in recruitment.

We bemiddelen het gehele spectrum aan leidinggevende functies: van directeur, rector en teamleider tot controller, hoofd financiën, P&O/HRM, bestuurder en toezichthouder.

Neem contact op
Impresario

We zijn intermediair maar voelen ons vaak impresario.

Met onze kennis van onderwijs en management, staf en lijn, onderwijsbestuur en -toezicht zorgen we voor het beste talent op de lege plek van dat moment. Met de focus op wat nodig is voor uw organisatie.

Voordelen van onze interim bemiddeling:
  • Match tussen onze kandidaat en uw vraag
  • Snelheid, procedure op maat, keuze uit meerdere kandidaten
  • Profiel vooraf met de context van de opdracht
  • Materiedeskundige opdrachtformulering
  • Zorgvuldigheid en oog voor draagvlak
  • Afspraken vooraf over zakelijke kaders
  • Bewaken en bijstellen van de opdracht door ‘monitorgesprekken’
  • Continuïteit door warme overdracht aan het einde van de opdracht

Op zoek naar een nieuwe opdracht of interimmer worden?

Bent u een interim professional die de onderwijswereld door en door kent? Dan komen wij graag met u in contact. ScoliX bemiddelt staf- en lijnfunctionarissen in alle sectoren van het onderwijs.

Om de juiste match te kunnen maken kennen wij ‘onze’ interimmers persoonlijk. We nodigen u graag uit voor een intakegesprek om uw ambities, uw expertise en onze werkwijze te bespreken.

Direct inschrijven

Interim toezichthouder nodig?

Doe een beroep op ons exclusieve netwerk van interim toezichthouders die uw Raad van Toezicht of toezichthoudend bestuur direct versterken of vervangen. Dit netwerk ITZH wordt aanbevolen door de landelijke organisaties Verus, VOS/ABB en VBS.

Meer over ITZH

Misschien bent u zelf een zeer ervaren toezichthouder en snel inzetbaar bij calamiteiten of voor tijdelijke versterking van een toezichthoudend orgaan? Kijk dan op de pagina voor aspirant leden.

Visie & kwaliteit

Er is een groot verschil tussen een saneringsopdracht, een implementatieklus, een cultuurverandering, een crisis of een project.

We bemiddelen met een scherpe focus op wat nodig is. We plaatsen een kandidaat omdat die persoon ervaren is en bij uw situatie past en niet alleen omdat hij of zij beschikbaar is. Daarom kennen wij onze interimmers persoonlijk. Kortom: we leveren maatwerk.
De vorm doet er minder toe: ZZP of tijdelijk in dienst, steeds gaat het om de juiste inhoudelijke match.

Neem contact op
Kwaliteit

Opdrachtgevers en interimmers die met ScoliX samenwerken, kunnen rekenen op kwaliteit. Die is geobjectiveerd in ons RIM-lidmaatschap en onze ISO-certificering.

ISO-certificaat

ScoliX is gecertificeerd voor ISO 9001:2015. Daarmee is bewezen dat we werken met een kwaliteitsmanagementsysteem dat niet alleen de kwaliteit van onze dienstverlening borgt, maar ook de voortdurende kwaliteitsverbetering verankert in onze organisatie. Concreet blijkt dit uit -bijvoorbeeld- continue scholing van onze consultants, gastdocentschap bij interim- en schoolleiders-opleidingen, participatie in klankbordgroepen van sectorraden, organisatie en aanbod van masterclasses voor interimmers en de evaluatie van elke opdracht.

RIM Gedragscodes

ScoliX is lid van de Raad voor Interim Management en onderschrijft daarmee de gedragscodes van de RIM, net als die van het Interim Management Register. Deze codes garanderen het kwaliteitsniveau in professioneel handelen en persoonlijk optreden.

Downloads / Brochures

Meer weten? Bekijk onze brochures of neem contact op.

Opdrachtgever? Dit is onze aanpak Interim
Download
Interim manager? Zo pakken wij het aan
Download
Een interim toezichthouder inzetten
Download

Wilt u meer brochures?

Wij vinden het belangrijk om expertise te delen en advies te geven.
Zoekt u meer informatie? Dan kunnen wij u vast verder helpen.

Interim: 10 tips voor de opdrachtgever
Aanvragen
Interim: 10 tips voor de interim manager
Aanvragen
Blogs

Onze consultants delen hun kennis,
ervaringen en belevenissen.

Filter

BlogInterim

Een interim coronacrisis-manager geeft lucht

Eind september begon Mini Schouten als Interim coronacrisis-manager bij Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden in Den Haag en omgeving (36 scholen voor po, sbo, (v)so en pro). We spraken met haar en bestuurder Joke Snippe over deze geheel nieuwe...
Ervaringen van kandidaten

Van februari 2019 t/m december 2020 heb ik als interim leidinggevende gewerkt voor Focus Beroepsacademie, waar veel zaken speelden. Aan deze samenwerkingsschool werd een derde school toegevoegd, er was een onderwijskundige transitie gaande volgens het concept Kunskapsskolan en een directielid viel uit vanwege ziekte. Voor een interim-opdracht was het een lange klus. Het mooie was dat niet alleen structuren verbeterd zijn, maar dat het nieuwe onderwijsconcept ook geïmplementeerd kon worden met het MT. De monitorgesprekken met ScoliX waren waardevol!

Gerard den BestenInterim manager

Voor de periode tussen vertrek en aantreden van de voorzitter van het College van Bestuur van Katholieke Pabo Zwolle droeg ScoliX mij voor om de overbrugging voor mijn rekening te nemen als interim bestuurder. In enkele maanden tijd is stabiliteit gecreëerd, werd een aantal lopende dossiers afgerond en is de accreditatie succesvol afgesloten. We voerden tussentijds enkele ‘monitorgesprekken’. Deze aanpak droeg zeker bij aan de succesvolle start van de vaste bestuurder. ScoliX had zeer goed door wat in die overgangsperiode nodig was en zorgde voor een plezierige en vakkundige begeleiding!

Cor de RaadtInterim bestuurder

In september 2019 vroeg ScoliX of ik beschikbaar was voor een speciale opdracht in Den Haag. Ze vonden dat deze uitstekend bij mij paste. En dat bleek zo te zijn! Het ging om een nieuwe tijdelijke functie bij SCOH (36 scholen) als voorzitter van het interne Coronateam. Het was vanaf minuut 1 pionieren en handelen om alle interne vraagstukken rond corona in goede banen te leiden. Mijn brede onderwijservaring was echt een voorwaarde om direct te kunnen handelen en te kunnen schakelen tussen het College van Bestuur, de directies en de staf. Het CvB was heel tevreden over de aanpak en de samenwerking, ook met de wijze waarop ScoliX betrokken was in deze interim periode. De sterke kant van ScoliX? Dat ze mij heel goed kennen en dat ze tijdens de opdracht verbonden blijven als sparringpartner voor mij en het bestuur. Dit leidt tot leerzame en mooie trajecten voor alle partijen.

Mini SchoutenInterim manager

Via ScoliX was ik - omdat de vaste bestuurder plots ziek werd - in 2020 een half jaar interim bestuurder van een organisatie met 23 basisscholen. Kenmerkend voor de aanpak van ScoliX zijn de monitorgesprekken. We hielden er zes: de voorzitter van de Raad van Toezicht, de ScoliX adviseur en ik. In die maandelijkse gesprekken konden we goed het verloop van mijn opdracht volgen, bespreken en bijstellen. Dat was ook nodig, want kort na mijn aantreden ging Nederland door corona op slot en moesten veel zaken worden aangepast of uitgesteld. Door de monitorgesprekken voelde de Raad van Toezicht zich goed meegenomen en kon de bestuurder weer naadloos terugkeren. De fade-in-fade-out ging op een natuurlijke wijze. Het was mijn tweede opdracht via ScoliX: een bureau dat in mijn ogen staat voor betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en transparant handelen, juist in situaties waarin de druk hoog is.

Evert VosInterim bestuurder

Voor het eerst met ScoliX gewerkt. Een professionele profiel- en opdrachtomschrijving, scherpe matching, regelmatige monitoring en plezierige afronding van de opdracht. ScoliX begeleidt goed: een bureau dat doet wat het zegt.

Rob VoogtInterim directeur
Referenties

Wij evalueren elke opdracht,
mét onze opdrachtgever.

Filter

Interim directeur po

"Positieve impuls"

Interim directeur po

"Met een goed profiel vonden wij de geschikte kandidaat"

Interim rector vo

"Rust, koers en betrokkenheid"

Interim directeur po

"Juiste professionele toon"

Meer informatie? Neem contact op

Bent u als (leidinggevend) onderwijsprofessional benieuwd naar de ontwikkelingen op uw vakgebied? Of bent u gericht of oriënterend op zoek naar een volgende stap?