geven van een boek

Aanpak interim

De selectie van een interim-manager verloopt vaak onder tijdsdruk. Dat begrijpen wij en we gaan graag in uw tempo mee. Een zorgvuldige intake en snel handelen kenmerken onze aanpak.

U bepaalt de beste match. Met ScoliX ‘koopt’ u niet alleen die match, maar ook een unieke aanpak. Onze kracht? Die ligt in de combinatie van kennis van het onderwijs, een groot netwerk en onze specialisatie in recruitment.

We bemiddelen het gehele spectrum aan leidinggevende functies: van directeur, rector en teamleider tot controller, hoofd financiën, P&O/HRM, bestuurder en toezichthouder.

Risico’s afgedekt

De inzet van interim-leidinggevenden in het onderwijs vraagt om zorgvuldige overeenkomsten. Zo dekken we de risico’s – zoals een naheffing voor fictief dienstverband – voor onze opdrachtgevers en interimmers zoveel mogelijk af.
Wij werken als lid van de Raad voor Interim Management alléén met door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten. En natuurlijk doen wij daarnaast als bemiddelingsbureau de nodige checks. U zit dus gebeiteld bij ons.

Neem contact op
Bel Inge Haan

Impresario

We zijn intermediair maar voelen ons vaak impresario.

Met onze kennis van onderwijs en management, staf en lijn, onderwijsbestuur en -toezicht zorgen we voor het beste talent op de lege plek van dat moment. Met de focus op wat nodig is voor uw organisatie.

Ervaringen van kandidaten

Voordelen van onze interim bemiddeling:

  • Match tussen onze kandidaat en uw vraag
  • Snelheid, procedure op maat, keuze uit meerdere kandidaten
  • Profiel vooraf met de context van de opdracht
  • Materiedeskundige opdrachtformulering
  • Zorgvuldigheid en oog voor draagvlak
  • Afspraken vooraf over zakelijke kaders
  • Bewaken en bijstellen van de opdracht door ‘monitorgesprekken’
  • Continuïteit door warme overdracht aan het einde van de opdracht

Op zoek naar een nieuwe opdracht of interim-manager worden?

Bent u een interim-professional die de onderwijswereld door en door kent? Dan komen wij graag met u in contact. ScoliX bemiddelt staf- en lijnfunctionarissen in alle sectoren van het onderwijs.

Om de juiste match te kunnen maken kennen wij ‘onze’ interimmers persoonlijk. We nodigen u graag uit voor een intakegesprek om uw ambities, uw expertise en onze werkwijze te bespreken.

Bekijk onze pagina voor interimmers
Lezen wat interimmers van ons vinden? klik hier

Interim-toezichthouder nodig?

Doe een beroep op ons exclusieve netwerk van interim-toezichthouders die uw Raad van Toezicht of toezichthoudend bestuur direct versterken of vervangen. Dit netwerk ITZH wordt aanbevolen door de landelijke organisaties Verus, VOS/ABB en VBS.

Meer over ITZH

Misschien bent u zelf een zeer ervaren toezichthouder en snel inzetbaar bij calamiteiten of voor tijdelijke versterking van een toezichthoudend orgaan? Kijk dan op de pagina voor aspirant leden.

Visie & kwaliteit

Er is een groot verschil tussen een saneringsopdracht, een implementatieklus, een cultuurverandering, een crisis of een project.

We bemiddelen met een scherpe focus op wat nodig is. We plaatsen een kandidaat omdat die persoon ervaren is en bij uw situatie past en niet alleen omdat hij of zij beschikbaar is. Daarom kennen wij onze interimmers persoonlijk. Kortom: we leveren maatwerk.
De vorm doet er minder toe: ZZP of tijdelijk in dienst, steeds gaat het om de juiste inhoudelijke match.

Neem contact op
Man leest rapport

Kwaliteit

Opdrachtgevers en interimmers die met ScoliX samenwerken, kunnen rekenen op kwaliteit. Die is geobjectiveerd in ons RIM-lidmaatschap en onze ISO-certificering.

ISO-certificaat

ScoliX is gecertificeerd voor ISO 9001:2015. Daarmee is bewezen dat we werken met een kwaliteitsmanagementsysteem dat niet alleen de kwaliteit van onze dienstverlening borgt, maar ook de voortdurende kwaliteitsverbetering verankert in onze organisatie. Concreet blijkt dit uit -bijvoorbeeld- continue scholing van onze consultants, gastdocentschap bij interim- en schoolleiders-opleidingen, participatie in klankbordgroepen van sectorraden, organisatie en aanbod van masterclasses voor interimmers en de evaluatie van elke opdracht.

RIM Gedragscodes

ScoliX is lid van de Raad voor Interim Management en onderschrijft daarmee de gedragscodes van de RIM, net als die van het Interim Management Register. Deze codes garanderen het kwaliteitsniveau in professioneel handelen en persoonlijk optreden.

Downloads / Brochures

Meer weten? Bekijk onze brochures of neem contact op.

Opdrachtgever? Dit is onze aanpak Interim
Download
Interim-manager? Zo pakken wij het aan
Download
Een interim-toezichthouder inzetten
Download
10 tips voor de opdrachtgever
Download
10 tips voor de Interim-manager
Download

Blogs

Onze consultants delen hun kennis,
ervaringen en belevenissen.

Filter

BlogInterim

Interimmers: ‘de combi inhoudelijke expertise en menselijke maat bij ScoliX is uniek’.

U heeft plotseling behoefte aan een interim-leidinggevende. Er is haast bij, maar u wilt ook een passende kandidaat. Lees hier hoe wij snel de beste kandidaat leveren en u ontzorgen als u onder (tijds)druk staat.
BlogInterim

Zo matchen wij de juiste interim-manager onderwijs

U heeft plotseling behoefte aan een interim-leidinggevende. Er is haast bij, maar u wilt ook een passende kandidaat. Lees hier hoe wij snel de beste kandidaat leveren en u ontzorgen als u onder (tijds)druk staat.

Dit zeggen kandidaten over
onze bemiddeling:

Referenties

Wij evalueren elke opdracht,
mét onze opdrachtgever.

Filter

Interim-manager SCOH

"De juiste match om het corona-team te coördineren."

Interim-adjunct-directeur

"Zeer snel de juiste kandidaat"

Interim-voorzitter CvB

"ScoliX begreep wat wij nodig hadden."

Interim-directeur po Tabijn

"Inhoudelijke ondersteuning"

Meer informatie? Neem contact op

Bent u als (leidinggevend) onderwijsprofessional benieuwd naar de ontwikkelingen op uw vakgebied? Of bent u gericht of oriënterend op zoek naar een volgende stap?