U heeft plotseling behoefte aan een interim-leidinggevende, zoals een rector, directeur of staf. Er is haast bij, maar het roept ook vragen op. “Waar vind ik een goede interimmer? Waar let ik op bij de selectie? Loop ik risico’s met een zzp-er? En hóe vind ik hier de tijd voor…?”

Als bestuurder of toezichthouder is dit vast herkenbaar en misschien wilt u een gespecialiseerd bureau inschakelen. Maar wat levert zo’n bureau eigenlijk? Lees hier hoe wij snel de beste kandidaat leveren en u ontzorgen als u onder (tijds)druk staat.

"ScoliX kent uw interim-manager onderwijs al"

Wij nemen het u uit handen. Eén telefoontje en we gaan aan de slag. Marcel van der Linden, een van de ScoliX-consultants, vertelt hoe we dit aanpakken: “ScoliX schakelt snel, want we kennen onze interim-managers al. We hebben ze gesproken én gescreend en weten welke expertise, managementstijl en ervaring ze hebben. En omdat we ze al kennen, gaat die snelheid bij ons nooit ten koste van de kwaliteit.

In de meeste gevallen is er binnen 24 uur een opdracht geformuleerd en we benaderen direct passende kandidaten. In het ScoliX Interim Profiel zijn de omvang, doorlooptijd en andere kenmerken van de opdracht helder verwoord.”

“Eén telefoontje en we gaan aan de slag.”

En verder:

  • ondersteunen we u bij het voeren van de selectie(gesprekken);
  • zorgen we voor een heldere en zakelijke overeenkomst;
  • dekken we in die overeenkomst de risico’s op claims (Wet Normering Topinkomens) of fiscale naheffingen (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) zoveel mogelijk af;
  • blijft onze consultant tijdens de gehele interim-periode betrokken en voert regelmatig monitorgesprekken met u als opdrachtgever en de interimmer;
  • heeft de interimmer kosteloos toegang tot ons netwerk voor bijvoorbeeld flitsadviezen op juridisch gebied, communicatie, onderwijskwaliteit, financiën etc.

Van de vele interimmers met wie wij een intake deden of die via ons een opdracht uitvoerden, staan de actuele data in ons goed beveiligde applicant tracking system. We houden dagelijks bij wie beschikbaar is voor allerlei type functies.

puzzelstuk wordt doorgegeven

Competenties én ervaring van een interim-manager onderwijs

Natuurlijk gaat het bij de selectie van de interim-manager om meer dan het cv. Een interim-leidinggevende inzetten via ScoliX betekent dat er vooraf een duidelijke screening is geweest. Wij matchen op de kwaliteiten, de competenties én de ervaring van de interim-manager onderwijs. Het is altijd een combinatie van die drie.

Gaat het om een school die door de inspectie als zwak is beoordeeld of om een school waar er ‘gedoe’ is met ouders, om een hoofd financiën die ziek is geworden, een afdelingsleider die een andere baan heeft of een overbruggingsperiode zonder veranderopdracht?

Het gaat echt om de totale match, dié moet kloppen. Past die persoon goed bij de opdracht die er ligt? Dat is voor ons altijd de kernvraag.

man lachend naar collega's

Marcel van der Linden: “Met een semi-gestructureerd interview hebben wij al op een eerder moment de kwaliteiten, persoonlijkheid en de leiderschapsstijl van de interim-manager goed in kaart gebracht. Met de uitkomsten van dit interview en vaak ook eerdere ervaringen met onze interimmers weten we precies of we de goede match maken. Want een interim-manager onderwijs moet ook bij de context, cultuur en identiteit van de organisatie passen.”

Waaraan besteedt u uw spaarzame tijd?

Wilt u geen omkijken hebben naar de selectie van een interimmer? En de spaarzame tijd die u hebt liever besteden aan uw eigen opdracht, medewerkers en uw drukke agenda? Bent u liever zeker van de juiste, inhoudelijke match? Dan belt u ons.

ScoliX bemiddelt snel en met een scherpe focus op wat nodig is.

Bel ScoliX met uw interim-vraag

Goed om te weten: wij zijn lid van de Raad voor Interim Management én gecertificeerd voor ISO 9001:2015.

Logo iso en RIM

Lees verder

Filter

BlogSearch

Bestuurder werven? 8 tips voor de Raad van Toezicht

Er komt veel kijken bij het werven van een nieuwe bestuurder door de Raad van Toezicht. Het zijn intensieve en soms complexe trajecten. Om zo’n traject succesvol te laten verlopen geven we u 8 tips.
BlogSearch

Waarom vragen we nog steeds om een cv?

Al eeuwenlang wordt het cv gebruikt als selectiemiddel en hechten we er veel waarde aan. Maar wat zegt een cv ons eigenlijk echt en hoe betrouwbaar is het?
BlogSearch

Candidate experience: 5 tips voor de school

Organisaties of scholen besteden graag hun werving- & selectietrajecten uit. Uitbesteden betekent ontzorging en een frisse blik van buiten, terwijl we ervaren dat er wél...