Onafhankelijk toezicht samenwerkingsverbanden

Voorjaar 2023, het zal je vast niet ontgaan zijn: De minister van OCW geeft aan dat het voltallige toezicht van een samenwerkingsverband moet bestaan uit onafhankelijke leden. Dit wordt opgenomen in de wet. Dat betekent dat er binnenkort een verplichting komt en daarmee heeft elk samenwerkingsverband de opdracht om te zorgen voor onafhankelijk toezicht.

Heeft jouw samenwerkingsverband al onafhankelijk toezicht?

Goede kans dat je daarom nu de transitie naar onafhankelijk toezicht gaat maken. Weet je waar je nieuwe onafhankelijke leden kunt vinden?

Of wellicht heeft jouw samenwerkingsverband al volledig onafhankelijk toezicht. In dat geval heb je waarschijnlijk een (gedeeltelijk) nieuw team dat ondersteuning kan gebruiken. Hoe ga je samen dit interne, onafhankelijke toezicht neerzetten?

Met ScoliX naar solide onafhankelijk toezicht

Kortom, je staat voor de -mogelijk complexe- uitdaging om het toezicht van jouw samenwerkingsverband solide en onafhankelijk in te richten. ScoliX biedt de expertise om deze overgang naadloos en effectief te bewerkstelligen. Samen met jou zorgen we voor een toekomstbestendig samenwerkingsverband! Ben je klaar voor de volgende stap?

Meer informatie? Neem contact op

Bent u als (leidinggevend) onderwijsprofessional benieuwd naar de ontwikkelingen op uw vakgebied? Of bent u gericht of oriënterend op zoek naar een volgende stap?