Zelfevaluatie RvT Albeda MBO College

“Compleet beeld van relevante thema’s”

Logo albeda

Met een drietal zorgvuldig samengestelde vragenlijsten lukt het ScoliX om een compleet beeld te geven van de thema’s die relevant zijn binnen de Raad en in relatie tot het bestuur. In ons geval leidde dat tot een goed gesprek in een sessie van 2,5 uur. Persoonlijke drijfveren, opvattingen over rollen en lastige dilemma’s kregen daar allemaal een plek in. Het gevolg: een RvT waar de leden elkaar beter hebben leren kennen, een klimaat waarin ongemakkelijke onderwerpen aangesneden kunnen worden, een open relatie tussen RvT en CvB met respect voor elkaars rol en inbreng.

Referenties van:

Hedy van den Berk, voorzitter Raad van Toezicht

Organisatie:

Albeda MBO College

Opdracht:

zelfevaluatie RvT

Periode:

2022

Meer over consult?
Lees verder

Wij evalueren elke opdracht,
mét onze opdrachtgever.

Filter

ReferentiesReferenties Consult

Omzetting naar RvT-model Elan

“Praktische modellen, professionele begeleiding werksessies”
ReferentiesReferenties Consult

Fusiebegeleiding Pro8 en het Timpaan

“Integrale en gestructureerde begeleiding”
ReferentiesReferenties Consult

Zelfevaluatie RvT Antonius Abt

“Inhoudelijk gesprek, concrete resultaten”