Fusiebegeleiding PRO8 en Het Timpaan

“Integrale en gestructureerde begeleiding”

Logo Pro 8

ScoliX begeleidde in samenwerking met GOC Consultants het gehele fusieproces van Het Timpaan in Wehl met PRO8 in Doetinchem en omgeving. We moesten in het begin even aan elkaar wennen, maar zijn zeer tevreden over de begeleiding en expertise. Die begeleiding typeren we als integraal en gestructureerd, met een goed oog voor risico’s en ontzorgend, ook op alle formeel-juridische aspecten. Ons contact was – ook in corona-tijd – zonder meer ‘warm zakelijk’. Aanbevolen.

Referenties van:

Lucy Hermsen (College van Bestuur PRO8), Wouter Derksen (v/h bestuurder Het Timpaan)

Organisatie:

PRO8 en Het Timpaan

Opdracht:

Fusiebegeleiding

Periode:

2020

Meer over consult?
Lees verder

Wij evalueren elke opdracht,
mét onze opdrachtgever.

Filter

ReferentiesReferenties Consult

Visie bestuur en toezicht | opstellen toezichtkader – OPOO

“Zonder begeleiding waren we niet zo snel zo ver gekomen.”