Zelfevaluatie Raad van Toezicht Commanderij College

“Voornemens werden concrete acties”

Logo commanderij college

ScoliX heeft in de persoon van Marcel Bos onze zelfevaluatie begeleid. Op een buitengewoon leerzame wijze hebben we gereflecteerd op ons functioneren. Tijdens de bespreking en na afloop heeft Marcel ons de nodige handvatten aangereikt waarmee de uit de evaluatie overgehouden voornemens tot concrete acties zijn omgezet. Een prettige en effectieve begeleiding!

Referenties van:

Hans Snijders, voorzitter Raad van Toezicht

Organisatie:

Commanderij College

Opdracht:

zelfevaluatie Raad van Toezicht

Periode:

2019

Meer over consult?
Lees verder

Wij evalueren elke opdracht,
mét onze opdrachtgever.

Filter

ReferentiesReferenties Consult

Fusiebegeleiding Pro8 en het Timpaan

“Integrale en gestructureerde begeleiding”
ReferentiesReferenties Consult

Evaluatie Raad van Toezicht CorDeo Scholengroep

“Spiegels+ en de begeleiding van onze dialoog waren top”