Zelfevaluatie Raad van Toezicht SOOSVOH

“De juiste prettig-kritische begeleiding”

Logo soosvoh

ScoliX begeleidde de driejaarlijkse zelfevaluatie van onze Raad van Toezicht. We spraken twee intensieve ochtenden over bouwstenen voor onze visie, rolneming, de nieuwe Code Goed Bestuur, stakeholdersbeleid en het toezichtkader. Ik heb deze ochtenden als waardevol ervaren omdat we de tijd namen inhoudelijk en agenda-setting over deze punten te spreken. ScoliX bood zowel op proces als expertise de juiste prettig-kritische begeleiding en een heldere opbrengstennotitie.

De aanpak paste goed bij waar we ons nu bevinden: een doordachtere visie op waarop we willen toezien en hoe we dat gaan doen.

Referenties van:

Jelle Kaldewaij – voorzitter Raad van Toezicht

Organisatie:

SOOSVOH (College Heemlanden en Het Houtens)

Opdracht:

Zelfevaluatie van Raad van Toezicht

Periode:

2020

Meer over consult?
Lees verder

Wij evalueren elke opdracht,
mét onze opdrachtgever.

Filter