Driejaarlijkse zelfevaluatie RvT Stichting ATOS

“Duidelijke feedback op functioneren”

Logo stichting atos

ScoliX heeft de driejaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht met externe adviseur voor ons uitgevoerd. Wij hebben twee bijeenkomsten gehad waarvan de inhoud concreet en inspirerend was. ScoliX heeft goed naar ons geluisterd en meegedacht. We hebben duidelijke feedback op het functioneren van de RvT gehad. Hierbij werd ons een spiegel voorgehouden die heeft geleid tot waardevolle voornemens en aandachtspunten voor de verbetering van ons functioneren als Raad van Toezicht in samenwerking met het College van Bestuur. Wij kunnen de werkwijze van ScoliX zeer aanraden!

Referenties van:

Chiara Sahin, voorzitter Raad van Toezicht

Organisatie:

Stichting ATOS

Opdracht:

Driejaarlijkse zelfevaluatie Raad van Toezicht

Periode:

2020

Meer over consult?
Lees verder

Wij evalueren elke opdracht,
mét onze opdrachtgever.

Filter

ReferentiesReferenties Consult

Zelfevaluatie RvT Antonius Abt

“Inhoudelijk gesprek, concrete resultaten”
ReferentiesReferenties Consult

Omzetting naar RvT-model Elan

“Praktische modellen, professionele begeleiding werksessies”