Omzetting naar RvT-model Stichting Elan in Onderwijs

“Praktische modellen, professionele begeleiding werksessies”

Logo stichting elan

ScoliX ondersteunde Elan bij de juridische omzetting naar het Raad van Toezicht model. Daarna hebben we snel en effectief allerlei aspecten be- en afgesproken zoals: toezichtkader, operationele disciplines, rooster van aftreden, tweede termijn, interventieladder, stakeholderbeleid, evaluatie-aanpak, professionaliseringsagenda, honoreringsverantwoording, etc. ScoliX leverde praktische modellen en begeleidde de werksessies professioneel.

Referenties van:

Dick Vermaire, voorzitter Raad van Toezicht

Organisatie:

Stichting Elan in Onderwijs

Opdracht:

omzetting naar Raad van Toezicht-model

Periode:

2018

Meer over consult?
Lees verder

Wij evalueren elke opdracht,
mét onze opdrachtgever.

Filter

ReferentiesReferenties Consult

Omzetting naar RvT-model Elan

“Praktische modellen, professionele begeleiding werksessies”