Doet u – conform de code Goed Toezicht – als Raad van Toezicht of toezichthoudend bestuur twee keer per vier jaar een interne evaluatie van het voorbije jaar? Veel Raden blijken enige verlegenheid te hebben met de aanpak van die interne evaluatie.

schaakstukken

Verplicht nummer?

Waar hangt u dat gesprek aan op? Wat vormt de basis? Hoe vermijdt u dat de zelfevaluatie vervalt in een ‘zelf-felicitatie’ of een ‘verplicht nummer’ dat om het jaar wordt uitgevoerd? Dat zijn vragen die wij kunnen beantwoorden.

Aanpak Consult
Vrouw op laptop

"Waarop blik ik terug bij mijn evaluatie van de raad van toezicht?"

Bij een interne evaluatie raad van toezicht blikt u intern terug, reflecteert, analyseert en concludeert – al dan niet met uw bestuurder – hoe u zich in het afgelopen jaar van uw taak gekweten hebt. Denk hierbij aan zaken als:

 • Hoe was uw onderlinge overleg?
 • Hoe voerde u overleg met de bestuurder?
 • Hoe voerde u uw basistaken uit en is die basis op orde?
 • Wat stond er op de agenda?
 • Is er gevolg gegeven aan afspraken?
 • Hoe functioneerde uw (verplichte) toezichtkader?
 • Ontbreken er zaken vanuit het perspectief van compliance?

De interne evaluatie doet u alternerend met een jaar waarin u een collegiale consultatie met een andere Raad van Toezicht (RvT) uitvoert en met een jaar van evaluatie met een extern adviseur.

Visie & kwaliteit
auto achteruitkijkspiegel

20 vragen voor een evaluatiekader

In de ‘Achteruitkijkspiegel’ bieden we u online een gevalideerde vragenlijst op de hoofdlijnen van de taken van het intern toezicht. Alle leden én de bestuurder(s) vullen die in en wij maken daarvan een rapport met grafieken, radarplots en duidelijke accenten. Dit rapport biedt voldoende aanknopingspunten voor een evaluatieve interne dialoog.

De vragenlijst telt twintig vragen over de volgende thema’s die samen het evaluatiekader vormen:

 • Algemeen oordeel
 • Compliance
 • Basistaken
 • Werkwijze
 • Lerend vermogen
 • Werkrelatie RvT – Bestuur
 • Rollenscheiding
 • Rol voorzitter

Inhoud, diepte, verschillen

De vragen en thema’s zijn gebaseerd op de Code Goed Toezicht en op de sectorale codes, aangevuld met onze jarenlange ervaring met evaluaties. De invulduur bedraagt circa tien minuten. U blikt met ons rapport terug op het afgelopen jaar en heeft daarmee echt wat in handen. U blijft daarmee weg bij een al te gratuit ‘verplicht evaluatiemomentje’ of ‘afvinklijstje’. U zoekt met deze vragenlijst de inhoud, de diepte, de verschillen en wellicht de soms schurende uitkomsten.
Deze interne evaluatie adviseren wij – conform de Code Goed Toezicht – eens per vier jaar uit te voeren.

overzicht achteruitkijk spiegel
Bekijk alle Consult-brochures
Download pdf

Ook voor collegiale en externe evaluatie raad van toezicht

Wij bieden ook ondersteuning bij collegiale consultatie. Wij matchen u met een collega-RvT en begeleiden het proces o.b.v. een helder kader (ook gebaseerd op Code Goed Toezicht).

Voor de externe evaluatie hebben wij het instrument ‘Spiegels +’ met uitvoerige en drie zeer complete online vragenlijsten: voor team, individu en de bestuurder(s). Wij stellen een heldere rapportage op, bereiden de focus met u voor en begeleiden de dialoogsessie.

schema reflectiegesprek

Ondersteuning op het complete pakket

Met deze drie evaluatievormen bieden wij ondersteuning bij het complete evaluatiepakket zoals de Code Goed Toezicht die voorschrijft.

Meer weten? Neem contact op en leg ons uw vraag voor. We vertellen u graag meer.

Neem contact op
Deel via social media:

Downloads / Brochures

ScoliX bestaat uit een hecht en betrokken team van consultants en ondersteuners. Onze consultants hebben stuk voor stuk een onderwijsachtergrond.

Lees verder

Filter

BlogConsult

Een collegiaal bestuur: overwegingen voor de toezichthouder

Onderwijsorganisaties groeien in omvang, complexiteit, extern netwerk en bijbehorende overlegtafels. Steeds vaker zien we het verschijnsel van een ‘tweehoofdig bestuur’. Een van de voordelen...
BlogConsultVerhalen

Onze eerste conferentie: het schoolleiderstekort

Op vrijdag tien maart was het zo ver; samen met SLIM Assessments trapten we onze allereerste conferentie af. En het was een waar succes! Het onderwerp van gesprek? Het schoolleiderstekort. Nieuwsgierig naar wat een oplossing hiervoor kan zijn? In dit artikel komt u erachter! Lees hier hoe de dag was, en welke nieuwe inzichten het ons gebracht heeft. 
BlogConsult

Innovatie door interne inspiratie: Het geheim van blijvende schoolleiders

Het schoolleiderstekort is hoog en je bent als bestuurder op zoek naar oplossingen voor dit fenomeen in jouw organisatie. Je besluit om potentiële schoolleiders intern op te leiden, maar loopt daarbij tegen uitdagingen aan die je eerder niet had verwacht. Want eenmaal opgeleid, hoe houd je je opgeleide schoolleiders binnenboord? In dit blog geven we je het antwoord!