Collegiale consultatie voor intern toezicht

Wilt u als Raad van Toezicht in het kader van de periodieke evaluatie zich eens spiegelen aan een andere vergelijkbare Raad van Toezicht? Wilt u horen hoe een andere raad bepaalde thema’s aanpakt en daarvan leren? Wilt u uw kennis delen zodat een andere raad daar zijn voordeel mee kan doen?

Collegiale consultatie

Een collegiale consultatie is een georganiseerde ontmoeting tussen twee Raden van Toezicht. Wij zorgen voor de juiste match, zodat er voor beide raden evenwicht is tussen halen en brengen, op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Naast de match begeleiden wij het proces. Door de collegiale consultatie reflecteren beide Raden op hun eigen praktijk. De ervaring leert dat deze uitwisseling een krachtig instrument is om van elkaar te leren.

Groep jongeren in overleg

Focus

Een betekenisvolle evaluatie in de vorm van een collegiale consultatie heeft altijd focus nodig. Die wordt voor u ingericht door een voorgesprek tussen de voorzitters en de ScoliX-adviseur. Op die manier bepaalt ú de gespreksthema’s en bereidt u de bijeenkomst goed voor. In een meer uitgebreide vorm gebruiken we een evaluatiekader dat bestaat uit een vragenlijst die de leden van beide Raden vooraf invullen. U ontvangt voor de bijeenkomst het door ons opgestelde vergelijkingsrapport waarmee we in een voorgesprek met de voorzitters de focus bepalen voor de consultatiebijeenkomst. De gestandaardiseerde digitale vragenlijst is mede gebaseerd op de Code Goed Toezicht van de VTOI-NVTK.

Kom in contact

Matching

U wilt een consultatie met een collega-Raad van Toezicht met een vergelijkbare regio, omvang, identiteit, sector of fase van ontwikkeling? Meld u nú aan voor de intake. We brengen direct uw verwachtingen, thema’s, wensen e.d. in beeld en organiseren de optimale koppeling aan een andere raad. We zetten daarvoor ons grote netwerk van Raden van Toezicht in.

Na de matching bereiden de twee raden de focuspunten voor, met of zonder de vragenlijst als evaluatiekader. Dan volgt de feitelijke consultatiebijeenkomst en borgen we de resultaten.

Samengevat in vijf fases ziet dat er uit zoals op de afbeelding hiernaast.

vijf fase collegiale consulatie in schema

Wat mag u van ons verwachten?

• Regie van het proces
• Organisatie van de match
• Begeleiding van de consultatiebijeenkomst
• Ontzorging van de beide Raden
• Bewaking van een gelijkwaardig gesprek in een veilige sfeer
• Onafhankelijke expertise (onderzoek, rapport, borging van de opbrengsten)
• Ervaren, kritische sparringpartner

Evaluatie raad van toezicht hoe moet het in kwadranten

Evaluatie-instrumentarium voor 4 jaar

Collegiale consultatie is een van de 4 instrumenten die ScoliX aanbiedt in de vierjarige evaluatiecyclus zoals aanbevolen door de VTOI-NVTK. Voor deze cyclus is voor elk jaar een vorm van evaluatie beschikbaar.

U kunt zelf de voor u passende volgorde kiezen, bijvoorbeeld:
Jaar 1: Met de collegiale consultatie gaat u in gesprek met een andere Raad van Toezicht, binnen of buiten uw sector, en wisselt u kennis, werkwijzen en ervaringen uit.
Jaar 2: De externe evaluatie met de Spiegels+. U en het bestuur vullen diverse vragenlijsten in op basis waarvan wij een uitvoerig rapport opstellen dat we bespreken in een dialoogsessie.
Jaar 3: Voor de interne zelfevaluatie door uw eigen Raad van Toezicht zetten we het instrument Achteruitkijkspiegel in. U vult een korte vragenlijst in en wij stellen een heldere rapportage op. U voert zelf intern het gesprek aan de hand van die rapportage.
Jaar 4: Met een serious game speelt u levensecht een calamiteit in uw organisatie na en toetst en evalueert u daarin uw gedrag als intern toezichthouder.

Met deze vier evaluatievormen ondersteunen wij u bij de complete evaluatiecyclus zoals de Code Goed Toezicht die beschrijft. U beslist zelf in welke volgorde u instrumenten inzet.

Meteen in contact komen, laat hier uw gegevens achter:

Referenties

Lees wat onze opdrachtgevers zeggen over consultancy door ScoliX.

Filter

Visie bestuur en toezicht | opstellen toezichtkader – OPOO

“Zonder begeleiding waren we niet zo snel zo ver gekomen.”

Professionaliseringstraject RvT en CvB- SILFO

“Enorme integrale slag gemaakt”

Zelfevaluatie RvT Antonius Abt

“Inhoudelijk gesprek, concrete resultaten”

Zelfevaluatie RvT Albeda MBO

"Compleet beeld van relevante thema's"

Meer informatie? Neem contact op

Bent u als (leidinggevend) onderwijsprofessional benieuwd naar de ontwikkelingen op uw vakgebied? Of bent u gericht of oriënterend op zoek naar een volgende stap?