In de zomer van 2021 deden wij onderzoek naar collegiale consultatie voor Raden van Toezicht. Natuurlijk delen we graag de resultaten met u.

Vrouw op laptop

Dit blijkt uit de peilingen

 • 30% van de respondenten is bekend met een methodiek voor collegiale consultatie met een andere Raad van Toezicht.
 • 20%  heeft daadwerkelijk ervaring met collegiale consultatie.
 • Collegiale consultatie gaf de respondenten o.a. inzicht in de manier waarop collega’s omgaan met bestuurlijke en toezichthoudende vraagstukken.
 • Het leidde tot reflectie op de eigen werkwijze en eerder gemaakte keuzes/besluiten
 • De consultatie zorgde voor tips om bepaalde zaken bespreekbaar te maken in de eigen organisatie.
 • Overige respondenten verwachten dat ze collega’s iets te bieden hebben en dat collegiale consultatie hen inhoudelijk iets gaat opleveren. Bijvoorbeeld inzicht in wat er ontbreekt in de eigen organisatie of ideeën opdoen om de eigen werkwijze te verbeteren. Minder vaak wordt van collegiale consultatie verwacht dat het een duurzame relatie oplevert met een collega Raad van Toezicht.
 • Ook verwacht een meerderheid van de respondenten dat zij collega-toezichthouders iets te bieden hebben.
 • Specifieke thema’s die volgens de respondenten aan bod kunnen komen, zijn:
  – de precieze invulling van de diverse rollen van de raad (toezichthouder, werkgever, klankbord, netwerker);
  – de praktische doorwerking van de visie;
  – het toepassen van governance modellen;
  – persoonlijke en gezamenlijke professionalisering en externe contacten.
Collegiale Consultatie

"Hoe pakt een andere raad dat aan?"

Wilt u als Raad van Toezicht (of toezichthoudend bestuur) in het kader van de periodieke evaluatie zich eens meten aan een andere vergelijkbare Raad van Toezicht? Wilt u horen hoe een andere raad bepaalde thema’s aanpakt en daarvan leren? Wilt u uw kennis delen zodat een andere raad daar zijn voordeel mee kan doen?

Van elkaar leren

Een collegiale consultatie is een georganiseerde ontmoeting tussen twee Raden van Toezicht. Wij zorgen voor de juiste match, zodat er voor beide raden evenwicht is tussen halen en brengen, op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Naast de match begeleiden wij het proces. Door de collegiale consultatie reflecteren beide Raden op hun eigen praktijk. De ervaring leert dat deze uitwisseling een krachtig instrument is om van elkaar te leren.

Ú bepaalt de gespreksthema's

Een betekenisvolle evaluatie in de vorm van een collegiale consultatie heeft altijd focus nodig. Die wordt op een verkorte manier ingericht door een voorgesprek tussen de voorzitters en de ScoliX-adviseur. Op die manier bepaalt ú de gespreksthema’s en bereidt u de bijeenkomst goed voor. In een meer uitgebreide vorm gebruiken we een evaluatiekader dat bestaat uit een vragenlijst die de leden van beide Raden vooraf invullen. U ontvangt voor de bijeenkomst het door ons opgestelde vergelijkingsrapport waarmee we in een voorgesprek met de voorzitters de focus bepalen voor de consultatie-bijeenkomst. De gestandaardiseerde digitale vragenlijst is mede gebaseerd op de Code Goed Toezicht van de VTOI-NVTK.

vijf fase collegiale consulatie in schema

Wij zorgen voor de optimale koppeling

U wilt een consultatie met een collega-Raad van Toezicht met een vergelijkbare regio, omvang, identiteit, sector of fase van ontwikkeling? Meld u nú aan voor de intake. We brengen direct uw verwachtingen, thema’s, wensen e.d. in beeld en organiseren de optimale koppeling aan een andere raad. We zetten daarvoor ook ons grote netwerk van Raden van Toezicht in.

Na de matching bereiden de twee raden de focuspunten voor, met of zonder de vragenlijst als evaluatiekader. Dan volgt de feitelijke consultatiebijeenkomst en borgen we de resultaten.

Samengevat in vijf fases ziet dat er zo uit:

En dit mag u van ons verwachten

 • Regie van het proces
 • Organisatie van de match
 • Begeleiding van de consultatie-bijeenkomst
 • Ontzorging van de beide Raden
 • Bewaking van veiligheid en de goede gang van zaken
 • Onafhankelijke expertise (onderzoek, rapport, borging van de opbrengsten)
 • Ervaren, kritische sparring partner

Maak het onderdeel van de cyclus

Overeenkomstig met de richting van de VTOI-NVTK adviseren wij om de collegiale consultatie elke vier jaar uit te voeren, als onderdeel van de evaluatiecyclus (waarvan ook de interne en externe evaluatie deel uitmaken). Voor de interne zelfevaluatie door uw eigen RvT bieden wij u het instrument ‘Achteruitkijkspiegel’: u vult een beperkte vragenlijst in, wij stellen een heldere rapportage op en u voert zelf het gesprek aan de hand van die rapportage.

Ook ondersteunen wij Raden van Toezicht bij de uitgebreide evaluatie met een onafhankelijke externe partij. Hiervoor zetten wij ons instrument Spiegels+ in. Dit bestaat uit drie gestandaardiseerde digitale vragenlijsten, een uitvoerig rapport en een dialoog-bijeenkomst.

Met deze drie evaluatievormen bieden wij ondersteuning bij de complete evaluatiecyclus zoals de Code Goed Toezicht die voorschrijft:

schema reflectiegesprek

Gaat u de uitdaging aan?

Neem contact op, we denken graag met u mee en vertellen hoe we dit pakket volledig modulair kunnen aanbieden: maatwerk passend bij uw vraag.

Deel via social media:

Benieuwd naar ons team?

ScoliX bestaat uit een hecht en betrokken team van consultants en ondersteuners. Onze consultants hebben stuk voor stuk een onderwijsachtergrond.

Lees verder

Filter

BlogConsult

Onderzoek collegiale consultatie RvT’s

In de zomer van 2021 deden wij onderzoek naar collegiale consultatie voor Raden van Toezicht. Natuurlijk delen we graag de resultaten met u.
BlogConsult

Benchmark professioneel toezicht

Inmiddels zijn we meer dan vijftig Spiegel-evaluaties verder en kwam de vraag op: is daar meer, een soort benchmark, uit te halen? Zou er in die vijftig Spiegel-rapporten een lijn te vinden zijn? Het antwoord is: ja. Een korte beschrijving van de opbrengsten en voor wie meer wil lezen de mogelijkheid om zelf als toezichthouder te leren van deze benchmark.
BlogConsultVerhalen

Onze eerste conferentie: het schoolleiderstekort

Op vrijdag tien maart was het zo ver; samen met SLIM Assessments trapten we onze allereerste conferentie af. En het was een waar succes! Het onderwerp van gesprek? Het schoolleiderstekort. Nieuwsgierig naar wat een oplossing hiervoor kan zijn? In dit artikel komt u erachter! Lees hier hoe de dag was, en welke nieuwe inzichten het ons gebracht heeft.