Wat is een toezichtkader? En waarover zou dat van u moeten gaan? Wat is de rol van het bestuur bij de totstandkoming? Hoe zou een toezichtkader eruit kunnen zien? Hoe kan het als een ‘levend document’ functioneren voor uw interne toezicht, maar ook voor uw bestuur?

Ervaringen zijn bepalend bij een toezichtkader

Een toezichtkader is het meest inhoudelijke reguleringsinstrument tussen u als intern toezicht en het bestuur. In dit document beschrijft u de kaders waarbinnen het bestuur zijn handelingsruimte heeft. Door het kader in te richten met vragen waarin een helder criterium of norm is verpakt en daaraan informatiebronnen te koppelen, schept het duidelijkheid over wat u van elkaar kunt verwachten, en vooral: waarover het gesprek moet gaan. De bestuurder weet wanneer hij of zij het goed doet en u weet wat er goed gaat en waarover de dialoog gevoerd moet worden.

"Het kader blijft een dood stuk papier als het niet in een cyclus geraadpleegd wordt."

Een goed toezichtkader is systematisch, cyclisch en dynamisch. Dat betekent :

  • dat het kader gaat over alle beleidsdomeinen en
  • bij voorkeur aangevuld met een checklist ‘early warnings’.

Een toezichtkader is vormvrij, maar de praktijk wijst uit dat genoemde elementen helpen het document levend te houden.

Het kader blijft een dood stuk papier als het niet in een cyclus van minimaal een jaar geraadpleegd wordt:

  • Staan alle seinen op groen?
  • Zijn er bespreekpunten?
  • Gaat er iets echt mis ten opzichte van de afgesproken referentie?

Op deze wijze functioneert uw kader als een dashboard, een ondergrens van vooraf genormeerde informatie voor de raad om goed toezicht te kunnen houden.

dashboard meter

Balans en aanpak

Een evenwichtig toezichtkader voorkomt bovenmatige ambities en verwachtingen van de raad, maar ook een te beleidsarm bestuur. Het zoekt de balans tussen hoofdlijnen en details, tussen risk en performance, tussen blind en gegrond vertrouwen.

De ervaring leert dat er veel informatie bij de organisatie al aanwezig is. Denk hierbij aan de kaderbrief, het jaarverslag, tevredenheidsonderzoeken, het kwaliteitszorgsysteem of het ondersteuningsplan. Deze informatie is vaak nog niet voorzien van normen en het is vaak ook veel te veel.

Alleen wat het intern toezicht echt wil weten, staat in het toezichtkader

Een toezichtkader fungeert vooral als een overkoepelende lijst van indicatoren die teruggaan op de bedoeling van de organisatie. Alleen díe zaken die het intern toezicht echt wil weten staan er in. Bij het ontwikkelen van dit kader adviseren wij gebruik te maken van ons model, maar vooral ook van wat al in de organisatie aanwezig is.

Meer blogs lezen?
Deel via social media:
marcelbos in kader
Marcel Bos

sr. consultant & directeur

Downloads / Brochures

ScoliX bestaat uit een hecht en betrokken team van consultants en ondersteuners. Onze consultants hebben stuk voor stuk een onderwijsachtergrond.

werving- en selectie onderwijs

Aanpak Consult

Bestuur en toezicht is de laatste jaren complexer geworden. En de continue veranderende omgeving vraagt om wendbaar leiderschap en doorlopende ontwikkeling van jezelf, het team en de organisatie. Om verandering in goede banen te leiden, ondersteunen wij bij visie- en strategieontwikkeling, organisatieonderzoek tot crisis en conflict.

Lees meer

Lees verder

Filter

BlogConsult

Goed toezicht: Naar een toezichtkader

Wat is een toezichtkader en waarover zou uw toezichtkader moeten gaan? Weet u wat de rol van het bestuur is bij de totstandkoming? Een goed toezichtkader functioneert als ‘levend document’ voor uw interne toezicht én voor uw bestuur.
BlogConsult

Een IKC opzetten: de vier belangrijkste factoren

Laten we eerlijk zijn: het opzetten van integrale kindcentra, kortweg IKC’s, gaat nog niet zoals we het zouden willen. Een ononderbroken ontwikkelingspad voor kinderen van 0 tot 12 jaar: het zou kunnen bijdragen aan de vermindering van kansenongelijkheid. Geen wonder dat de verwachtingen hoog zijn en dat de aandacht voor integrale kindcentra de afgelopen tijd sterk is toegenomen! Maar hoe ga je IKC’s realiseren?
BlogConsult

Innovatie door interne inspiratie: Het geheim van blijvende schoolleiders

Het schoolleiderstekort is hoog en je bent als bestuurder op zoek naar oplossingen voor dit fenomeen in jouw organisatie. Je besluit om potentiële schoolleiders intern op te leiden, maar loopt daarbij tegen uitdagingen aan die je eerder niet had verwacht. Want eenmaal opgeleid, hoe houd je je opgeleide schoolleiders binnenboord? In dit blog geven we je het antwoord!