Steeds vaker krijgen we de vraag of toezichthouden nog wel vrijwilligerswerk is of dat het inmiddels een professionele rol is geworden met een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. En, hoort daar dan ook niet een evenwichtige honorering bij?

De honorering van toezichthouders (en bestuurders) is eigenlijk altijd al een lastig dilemma geweest en werd dat eens temeer sinds de scheiding van bestuur en toezicht (Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur, 2010). De invoering van de Wet Normering Topinkomens in 2013 maakte het er niet gemakkelijker op. De honorering is soms nihil, soms de belastingvrije vrijwilligersvergoeding, maar wordt soms ook gekoppeld aan de jaarlijks geactualiseerde WNT-norm van het inkomen van bestuurder(s).

Hoe heeft u de honorering geregeld?

Een vrijwilligersvergoeding of vindt u dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid, de vereiste professionaliteit, het aansprakelijkheidsrisico en de tijdsinvestering een hogere honorering rechtvaardigt? Hoe hoog dan? En staat dit ook in verhouding met uw onkostenvergoeding en uw professionaliseringsbudget? Stemt u dat af met uw bestuurder(s) en de medezeggenschap? En hoe communiceert, legitimeert en verantwoordt u dat?

Brochure Honorering RvT

Richtlijn VTOI-NVTK

De aanvankelijke richtlijn van de VTOI-NVTK riep veel discussie op. Daarna kwamen er andere versies in de vorm van een richtinggevende handreiking. De meest recente vindt u hier. Elke organisatie is anders qua omvang, sector, ontwikkelingsfase, financiële situatie en prognose, identiteit, traditie, sentiment etc. Daarom vraagt ook een handreiking om een interne dialoog.  De eind 2020 opgestelde Code Goed Toezicht kan hierbij ook als normatieve referentie dienen. Het gaat immers om maatschappelijke legitimering én maatwerk.

werving- en selectie onderwijs

Begeleiding bij een precair thema

De ervaring wijst uit dat het verstandig is dat elke Raad van Toezicht op dit precaire thema een honoreringsnotitie opstelt. Daarin kan het gaan om:

  1. de historie van de honorering,
  2. de redenen tot wijziging van de honorering,
  3. de relatie tot wet- en regelgeving,
  4. de argumenten voor een andere visie,
  5. fiscaliteit,
  6. benchmarks,
  7. evaluatie,
  8. publieke verantwoording.

Ook naar een honorering die draagvlak heeft?

Wij begeleiden u graag in één of meer sessies om een visie te ontwikkelen en vast te leggen waarin al deze aspecten aan bod komen, aanvankelijk zonder de bestuurder(s). We hebben daarvoor de kennis en ervaring in huis en adviseren u graag over een (bewezen) effectief proces om tot een gewijzigde honoreringsregeling te komen, een honorering die draagvlak heeft en voldoet aan transparante verantwoording. Het proces is hierin immers ook het product.

Laat hier uw contactgegevens achter
Deel via social media:
marcelbos in kader
  Marcel L. Bos, sr. consultant/directeur

Lees verder

Filter

BlogConsult

Een collegiaal bestuur: overwegingen voor de toezichthouder

Onderwijsorganisaties groeien in omvang, complexiteit, extern netwerk en bijbehorende overlegtafels. Steeds vaker zien we het verschijnsel van een ‘tweehoofdig bestuur’. Een van de voordelen...
BlogConsult

Benchmark professioneel toezicht

Inmiddels zijn we meer dan vijftig Spiegel-evaluaties verder en kwam de vraag op: is daar meer, een soort benchmark, uit te halen? Zou er in die vijftig Spiegel-rapporten een lijn te vinden zijn? Het antwoord is: ja. Een korte beschrijving van de opbrengsten en voor wie meer wil lezen de mogelijkheid om zelf als toezichthouder te leren van deze benchmark.
BlogConsult

Onderzoek collegiale consultatie RvT’s

In de zomer van 2021 deden wij onderzoek naar collegiale consultatie voor Raden van Toezicht. Natuurlijk delen we graag de resultaten met u.

SCOH

“Mauris non tempor quam, et lacinia sapien. Mauris accum san eros eget libero posuere vulpu tate. Etiam elit eli”

De juiste match om het corona-team te coördineren

Eind september constateerden mijn collega Gerard van Drielen en ik dat onze bestuurlijke agenda gedomineerd werd door alle corona-maatregelen en de vele vragen uit de organisatie (36 scholen). We besloten ScoliX te bellen en binnen een dag maakten we kennis met onze interim coronacrisis manager. Het was geen bestaande functie, maar deze interimmer was de juiste match om het corona-team te coördineren. Het meeste moest online: bespreken van de aanpassingen door nieuwe protocollen na een persconferentie, de communicatie met directeuren en ouders, het opstellen van een dashboard met besmettingsaantallen, vervangingskosten, et cetera.

Het was een lerend proces waarbij de monitorgesprekken tussen mij als bestuurder, ScoliX en interimmer goede momenten waren om even afstand van de waan van de dag te nemen. Na een half jaar konden we de werkzaamheden overdragen aan enkele vaste mensen. Door deze interimmer kregen we niet alleen meer de handen vrij als bestuur, maar hebben we ook weer veel geleerd over onze scholen, over ouders en onze directeuren. Dank voor de juiste match!

Referenties van:

Dr. Joke Snippe MBA MSc, lid College van Bestuur

Organisatie:

SCOH (Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden)

Opdracht:

Interim

Periode:

2020-2021

Meer over interim?
Lees verder

Wij evalueren elke opdracht,
mét onze opdrachtgever.

Logo scholengroep gelderveste
Referenties

Bestuurder GelderVeste

"Scherpe analyse en vernieuwende methoden"
Logo SP spieringshoek
Referenties

Conrector Onderwijs & Kwaliteit Sg Spieringshoek

“Met een scherp oog voor de organisatie.”"
interim logo
Referenties

Interim directeur po

“Scherpe matching, regelmatige monitoring."
geel puzzelstuk
Referenties

Directeur po Prinses Margrietschool

“Oog voor de sterke kant van kandidaten."