Steeds vaker krijgen we de vraag of toezichthouden nog wel vrijwilligerswerk is of dat het inmiddels een professionele rol is geworden met een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. En, hoort daar dan ook niet een evenwichtige honorering bij?

De honorering van toezichthouders (en bestuurders) is eigenlijk altijd al een lastig dilemma geweest en werd dat eens temeer sinds de scheiding van bestuur en toezicht (Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur, 2010). De invoering van de Wet Normering Topinkomens in 2013 maakte het er niet gemakkelijker op. De honorering is soms nihil, soms de belastingvrije vrijwilligersvergoeding, maar wordt soms ook gekoppeld aan de jaarlijks geactualiseerde WNT-norm van het inkomen van bestuurder(s).

Hoe heeft u de honorering geregeld?

Een vrijwilligersvergoeding of vindt u dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid, de vereiste professionaliteit, het aansprakelijkheidsrisico en de tijdsinvestering een hogere honorering rechtvaardigt? Hoe hoog dan? En staat dit ook in verhouding met uw onkostenvergoeding en uw professionaliseringsbudget? Stemt u dat af met uw bestuurder(s) en de medezeggenschap? En hoe communiceert, legitimeert en verantwoordt u dat?

Brochure Honorering RvT

Richtlijn VTOI-NVTK

De aanvankelijke richtlijn van de VTOI-NVTK riep veel discussie op. Daarna kwamen er andere versies in de vorm van een richtinggevende handreiking. De meest recente vindt u hier. Elke organisatie is anders qua omvang, sector, ontwikkelingsfase, financiële situatie en prognose, identiteit, traditie, sentiment etc. Daarom vraagt ook een handreiking om een interne dialoog.  De eind 2020 opgestelde Code Goed Toezicht kan hierbij ook als normatieve referentie dienen. Het gaat immers om maatschappelijke legitimering én maatwerk.

werving- en selectie onderwijs

Begeleiding bij een precair thema

De ervaring wijst uit dat het verstandig is dat elke Raad van Toezicht op dit precaire thema een honoreringsnotitie opstelt. Daarin kan het gaan om:

  1. de historie van de honorering,
  2. de redenen tot wijziging van de honorering,
  3. de relatie tot wet- en regelgeving,
  4. de argumenten voor een andere visie,
  5. fiscaliteit,
  6. benchmarks,
  7. evaluatie,
  8. publieke verantwoording.

Ook naar een honorering die draagvlak heeft?

Wij begeleiden u graag in één of meer sessies om een visie te ontwikkelen en vast te leggen waarin al deze aspecten aan bod komen, aanvankelijk zonder de bestuurder(s). We hebben daarvoor de kennis en ervaring in huis en adviseren u graag over een (bewezen) effectief proces om tot een gewijzigde honoreringsregeling te komen, een honorering die draagvlak heeft en voldoet aan transparante verantwoording. Het proces is hierin immers ook het product.

Laat hier uw contactgegevens achter
Deel via social media:
  Marcel L. Bos, sr. consultant/directeur

Lees verder

Filter

BlogConsultVerhalen

Onze eerste conferentie: het schoolleiderstekort

Op vrijdag tien maart was het zo ver; samen met SLIM Assessments trapten we onze allereerste conferentie af. En het was een waar succes! Het onderwerp van gesprek? Het schoolleiderstekort. Nieuwsgierig naar wat een oplossing hiervoor kan zijn? In dit artikel komt u erachter! Lees hier hoe de dag was, en welke nieuwe inzichten het ons gebracht heeft. 
BlogConsult

Intern Ondernemerschap op het AVS schoolleiderscongres

Was jij erbij, op het drukbezochte AVS schoolleiderscongres op vrijdag zeventien maart? Het vond plaats op een interessante locatie, namelijk in DeFabrique in Utrecht; een industriële, roestige en hippe fabriekshal met goede catering. 
BlogConsult

Zo begin jij het jaar als leukste schooldirecteur!

Of je aankomend schooljaar nu voor de eerste keer als directeur gaat beginnen, of al vaker directeur bent geweest: het starten van een nieuwe baan is altijd wel een beetje spannend. Zal het zijn zoals ik het verwacht? Welke uitdagingen ga ik tegenkomen? En ook: hoe zorg ik ervoor dat ik mijn team zo snel mogelijk leer kennen? 

SCOH

“Mauris non tempor quam, et lacinia sapien. Mauris accum san eros eget libero posuere vulpu tate. Etiam elit eli”

De juiste match om het corona-team te coördineren

Eind september constateerden mijn collega Gerard van Drielen en ik dat onze bestuurlijke agenda gedomineerd werd door alle corona-maatregelen en de vele vragen uit de organisatie (36 scholen). We besloten ScoliX te bellen en binnen een dag maakten we kennis met onze interim coronacrisis manager. Het was geen bestaande functie, maar deze interimmer was de juiste match om het corona-team te coördineren. Het meeste moest online: bespreken van de aanpassingen door nieuwe protocollen na een persconferentie, de communicatie met directeuren en ouders, het opstellen van een dashboard met besmettingsaantallen, vervangingskosten, et cetera.

Het was een lerend proces waarbij de monitorgesprekken tussen mij als bestuurder, ScoliX en interimmer goede momenten waren om even afstand van de waan van de dag te nemen. Na een half jaar konden we de werkzaamheden overdragen aan enkele vaste mensen. Door deze interimmer kregen we niet alleen meer de handen vrij als bestuur, maar hebben we ook weer veel geleerd over onze scholen, over ouders en onze directeuren. Dank voor de juiste match!

Referenties van:

Dr. Joke Snippe MBA MSc, lid College van Bestuur

Organisatie:

SCOH (Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden)

Opdracht:

Interim

Periode:

2020-2021

Meer over interim?
Lees verder

Wij evalueren elke opdracht,
mét onze opdrachtgever.

Referenties

Bestuurder GelderVeste

"Scherpe analyse en vernieuwende methoden"
Referenties

Conrector Onderwijs & Kwaliteit Sg Spieringshoek

“Met een scherp oog voor de organisatie.”"
Referenties

Interim directeur po

“Scherpe matching, regelmatige monitoring."
Referenties

Directeur po Prinses Margrietschool

“Oog voor de sterke kant van kandidaten."