Grensoverschrijdend gedrag lijkt actueler dan ooit. Kijk naar o.a. The Voice of Holland, Matthijs van Nieuwkerk of NOS Sport: niets of niemand schijnt gespaard te blijven. Helaas zijn er ook voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag in het (hoger) onderwijs die de kranten halen. Is jouw (hoge)school de volgende in het onderwijsrijtje?

Zicht op jouw organisatie

Je hoopt natuurlijk van niet. Hoe voorkom jij grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs, en dan met name op jouw school? Helaas zijn alleen in een utopische wereld dergelijke situaties voor de volle 100% te voorkomen. Weet jij of er op jouw school sprake is van grensoverschrijdend gedrag? Hoe ga je ermee om als het plaatsvindt? Zijn jouw onderwijszorgsystemen er optimaal op ingericht? En in hoeverre ervaren studenten en medewerkers jouw school en/of onderwijsorganisatie als veilig?

ScoliX doet onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Geen makkelijke vragen over een gevoelig onderwerp. Hogescholen kwamen naar ons toe met dergelijke vraagstukken en ScoliX ging op zoek naar antwoorden. Ruim twee jaar lang heeft ScoliX onderzoek gedaan naar de bekendheid van zorgsystemen en naar de beleving in hoeverre verschillende academies een veilige leer- en werkomgeving realiseren. Daar was grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs één van de onderdelen. Dat hebben we gedaan op basis van twee zeer uitgebreide en op theorie gestaafde vragenlijsten: één voor de studenten en één voor de medewerkers. Elke vragenlijst was op maat gemaakt en afgestemd op de academie in kwestie.

Data & rapportage

Uit die vragenlijsten kwam een enorme hoeveelheid data naar boven, die we hebben verzameld en opgeschoond. Deze gegevens hebben geleid tot bevindingen, adviezen en conclusies op het vlak van grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs. Elke academie die we onderzochten, voorzagen wij van een uitgebreid rapport van zo’n 50 tot 100 pagina’s. Daarin staat bijvoorbeeld hoe de academie scoort op veiligheid, welke zorgsystemen bekend zijn bij de respondenten, en aanbevelingen vanuit studenten en medewerkers.

interview setting. Man en vrouw interviewen een vrouw

Concrete quick wins wat betreft grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Natuurlijk zijn er conclusies te trekken voor elke individuele academie, maar hoe zit het met onze bevindingen op het gehele vlak van grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs? Een opvallend aspect: er valt meer laaghangend fruit te plukken dan je denkt! Staat bijvoorbeeld al jullie vertrouwenspersoon op het startscherm van het intranet? En vertel je hoe de zorg- en infosystemen werken aan de start van elk schooljaar, in plaats van alleen het eerste jaar? Dit soort zaken zijn relatief makkelijk te implementeren en zorgen voor een stuk meer duidelijkheid. Transparantie over dit soort informatie kan helpen tegen grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs, en zorgt er bovendien voor dat wanneer het toch plaatsvindt, de getroffene weet waar zich te melden en welke stappen volgen.

Richtlijnen omtrent grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Verder ben je natuurlijk benieuwd naar wat we nog meer gevonden hebben. Deze richtlijnen kunnen we je in elk geval meegeven:

· Zorg dat je zorgsystemen goed zijn ingericht. Met ‘goed’ bedoelen we: duidelijkheid in procedures, klachtenregelingen, gedragsprotocollen en meer. Verder ook: concreet, en op een logische plaats te vinden, zoals het intranet.

· Kies voor een onafhankelijk en extern vertrouwenspersoon voor studenten en medewerkers. Introduceer deze persoon vervolgens ook, en laat diegene bijvoorbeeld iedere start van het schooljaar een informatieve presentatie geven.

· Neem klachten en meldingen serieus. Dat betekent: niet alleen luisteren maar ook handelen! Zorg er tevens voor dat de melder duidelijkheid heeft over wat je aan wie communiceert, en hoe er gehandeld gaat worden. Het is een belangrijke stap in het terugdringen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs.

· Ga samen (directie, medewerkers en studenten) open en transparant het gesprek aan over onderwerpen als: wat verstaan we onder veiligheid en grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs, en hoe zorgen we samen voor een veilig leer- en werkklimaat?

Laat ScoliX jouw school onderzoeken op het gebied van grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Let wel, dit zijn adviezen die we geven op basis van onderzoeken die we uitgevoerd hebben op meerdere academies. Het gaat hier dus om overkoepelende conclusies en bevindingen. Wil je er specifiek mee aan de slag, laat ons dan een nulmeting uitvoeren op jouw school of bij jouw onderwijsorganisatie. Dit doen we onder studenten, alumni en medewerkers, middels onze Sociale Veiligheidsmonitor. Een door ons ontwikkeld instrument waarmee we onderdelen als diversiteit, veiligheidsbeleving en ongewenst gedrag onderzoeken. Zo heb je een duidelijk beeld wat er speelt op het gebied van sociale veiligheid en weet je zeker dat je grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs, en specifiek binnen jouw organisatie, gedegen gaat aanpakken.

Deel via Social media

Lees verder

Filter

BlogVerhalen

De ware schoolleiders?

Zijn het de ware (school)leiders die opstonden toen we terechtkwamen in de intelligente lockdown en de stroom aan veranderingen daarna? Ik heb een belronde gehouden en....
BlogSearch

Val op met een goede video-sollicitatie of pitch

Hoewel het in het onderwijs nog niet heel populair is, ontvangen we toch steeds vaker video-sollicitaties. Met een video presenteer je jezelf anders. Het is een prima...
BlogSearch

9 tips voor een goed cv

Je cv is belangrijk. Wij geven je graag wat tips om jezelf goed te presenteren.