Thea Meijer

Onderwijs & Onderwijsbeleid
Torso profielfoto thea meijer

Thea Meijer werkte 45 jaar in en voor het onderwijs.

Als kind van de zestiger jaren koos zij vanuit een maatschappelijke invalshoek bewust voor het onderwijs: kansengelijkheid bevorderen was en is haar drive. Zij startte als leerkracht en werd op jonge leeftijd directeur basisschool. Om haar blik te verruimen werkte zij vervolgens als gemeentelijk beleidsmedewerker en adviseur bij een schoolbegeleidingsdienst. Ondertussen studeerde zij pedagogiek (MO A) en onderwijskunde (MO B) in Utrecht.

Bij de start van de verzelfstandiging van het openbaar primair Onderwijs in Utrecht bouwde zij als bovenschools manager en algemeen directeur aan de nieuwe organisatie, waar zij later voorzitter CvB van werd. Om goed onderwijs te bevorderen was samenwerken en verbinden de kern van het bestuurswerk, evenals vertrouwen geven, vakmanschap en autonomie bevorderen. Krachtig onderwijs bevorderen was ook de leidraad bij haar activiteiten voor de PO-Raad (o.a. als lid van de RvT en bestuurslid) en tijdens haar lidmaatschap van de Onderwijsraad.

Nu zij gepensioneerd is, vindt zij het interessant om op een andere manier bij te dragen aan goed onderwijs. Binnen de RvI vindt zij het fijn om het open gesprek over onderwijs- en maatschappelijke thema’s te voeren en zo ook bij te dragen aan het werk van Scolix.

Meer informatie? Neem contact op

Bent u als (leidinggevend) onderwijsprofessional benieuwd naar de ontwikkelingen op uw vakgebied? Of bent u gericht of oriënterend op zoek naar een volgende stap?