Nieuwe voorzitter van de Raad van Inspiratie

Marieke Huber is sinds kort voorzitter van onze Raad van Inspiratie. Ze maakte als lid al jaren deel uit van de Raad en we vroegen haar hoe zij dit onderdeel van ons bureau beleeft. En wat háár inspireert.

Profielfoto marieke huber

"Vrijuit je mening geven in een club bevlogen mensen."

Marieke: “Voor mij is de Raad van Inspiratie (RvI) een club van bevlogen mensen die thema’s bespreekt die het onderwijs aangaan. Het fijne hieraan is dat je in een prettige omgeving zonder ruggenspraak kan zeggen wat je vindt. In het werk moet je vaak oppassen wat je wel of  juist niet zegt, maar hier kun je vrijuit je mening geven. En ik vind het erg leuk om thema’s te bespreken, ook die juist wat verder van mijn werkveld af liggen. Dat inspireert me en dan ga ik ’s avonds met energie naar huis.“

"We willen het nog net iets diverser."

“Iedereen kan een onderwerp aandragen”, vertelt Marieke, “we zitten nooit om gespreksstof verlegen. Er is zelfs een lijst van onderwerpen die we nog willen bespreken. We praten ook regelmatig over dilemma’s waar ScoliX mee te maken krijgt. De inbreng vanuit de verschillende onderwijssectoren kan iets diverser. De leden – allemaal mensen met een onderwijshart – hebben vooral een achtergrond in het po en vo. We willen er graag iemand uit het mbo bij om bredere thema’s aan bod te laten komen en ook inbreng te krijgen vanuit die sector. En als dat dan een vrouw is, zou dat voor de diversiteit helemaal mooi zijn.”

Ministerie van OCW

Marieke werkt voor het Ministerie van OCW. “Sinds april 2022 ben ik Coördinator Oekraine/ Nieuwkomeronderwijs Noord- en Zuid-Holland. Ik heb veel contact met schoolbesturen, met scholen die schakelklassen aanbieden, met gemeentes en het COA. Samen met het onderwijs veld hebben we voor elkaar gekregen dat er in een half jaar tijd 18.000 Oekraïense kinderen in ons onderwijs opgenomen zijn. Dat vind ik een mega-prestatie.”

“Tot april was ik op het ministerie Accountmanager Leerlingendaling bij de Directie Voortgezet Onderwijs, maar ik wilde graag betekenisvoller werk doen. Dat heb ik in het nieuwkomeronderwijs  gevonden. Zorgen dat onderwijs voor deze kinderen van de grond komt, geeft me veel energie. Het is een uitdaging om, zeker  met de knelpunten in de Randstad, zoals onvoldoende onderwijshuisvesting  en het tekort aan vooral NT-2 docenten, met alle partijen te zoeken naar oplossingen.“

Logo ministerie van OCW

“Het scherpt mijn gedachten”

“Wat ScoliX aan de Raad van Inspiratie heeft? Gevoed worden, met een bredere focus en op een ander niveau dan waarop ScoliX zelf in de ‘uitvoering’ anderen voedt. De Raad van Inspiratie vliegt onderwerpen vaak op een hoger abstractieniveau aan: landelijke ontwikkelingen, beleidsmatige vertaling door de minister, doordenken hoe dat bij een raad van toezicht doorwerkt.”

En jij? Heb je er zelf iets aan? “Jazeker!” reageert Marieke enthousiast, “het geeft stof tot gesprek, ideeën en de discussies onderling zijn leuk. Ik  heb er niet altijd direct iets aan, maar het scherpt wel mijn gedachten, het geeft nieuwe invalshoeken. Een voorbeeld? Dat kinderen van nieuwkomers niet allemaal onderwijs op vmbo-niveau moeten krijgen, maar ook op hoger niveau. Dat is zeker voor Oekraïners van belang, omdat die in hun vaderland vaak al op redelijk hoog niveau onderwijs kregen.”

"Dát vind ik nou juist zo leuk, die discussie!"

“Ik koos voor de voorzittersrol onder één voorwaarde: Ik ben geen gespreksleider als we een inhoudelijk onderwerp – los van dilemma’s waar ScoliX zelf mee kampt – bespreken, dat blijft Marcel doen. Want ik wil lekker mee kunnen praten; dát vind ik nou juist zo leuk, die discussie!”

Alle leden van de RvI

Meer informatie? Neem contact op

Bent u als (leidinggevend) onderwijsprofessional benieuwd naar de ontwikkelingen op uw vakgebied? Of bent u gericht of oriënterend op zoek naar een volgende stap?